Department of Sociology

Obavijesti

Gostovanje kroz Ceepus mrežu Soc4Soc

Gostovanje kroz Ceepus mrežu Soc4Soc

Od 15. do 22. 3. 2023 godine ugostili smo doc. dr. sc. Igora Vidmara s Odjela za sociologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, u sklopu mobilnosti kroz Ceepus mrežu „Sociology for societies“ koju koordinira naš Odjel. Kolega Vidmar se u predavanjima koje je održao bavio temama suvremene (nezavisne) kulturne proizvodnje i oblika, koristeći koncepte Raymonda Williamsa te temama neoliberalnog grada (metropolisa), gentrifikacije i nezavisne glazbene produkcije. Predavanja je temeljio na svojim istraživanjima u New Yorku, nalazi kojih su objedinjeni u nedavnoj monografiji. 
Nadamo se da će nas kolega VIdmar opet posjetiti jer je bilo iznimno zanimljivo slušati kako na atraktivan i zanimljiv način povezuje aktualne teme i niz autora/ica koje obrađujemo u teorijskim kolegijima na našem Odjelu.

Pročitaj više
Gostovanje kroz Ceepus mrežu Soc4Soc
CEEPUS Freemover stipendija

CEEPUS Freemover stipendija

Asistent Luka Antonina, mag. soc. trenutno boravi na CEEPUS Freemover stipendiji, na Fakultetu društvenih znanosti u Ljubljani, gdje prati nastavni rad u sklopu nekoliko kolegija tijekom ljetnog semestra akademske godine 2022./2023. U svibnju je predviđeno gostujuće predavanje u sklopu kolegija Sociologija umjetnosti i kulture (izv. prof. dr. sc. Franc Trček; izv. prof. dr. sc. Natalija Majsova). Luka Antonina trenutno izvodi istraživački dio rada unutar arhiva Slovenske kinoteke, za potrebe izrade doktorske disertacije na temu dinamike promjene i razvoja značenjskih praksi unutar kulturnog polja domaće kinematografije.

Pročitaj više
CEEPUS Freemover stipendija
Mobilnost

Mobilnost

Od 1. do 31. ožujka 2023. godine asistentica Sara Čović boravit će na Odjelu za sociologiju na Sveučilištu u Grazu (Karl-Franzens-Universität). Sara je na Odjelu ostvarila kratkoročnu mobilnost namijenjenu radu na doktorskoj disertaciji u sklopu CEEPUS mreže “Sociology for Societies – Understanding socio-cultural changes in contemporary society”. Za vrijeme boravka u Garzu, Saru će mentorirati Ao.-Univ. Prof. Dr. Katharina Scherke s Odjela za sociologiju, Sveučilišta u Grazu.

Pročitaj više
Mobilnost
Održano predavanje

Održano predavanje

Izv. prof. dr.sc. Krešimir Krolo održao je u 3.ožujka učenicima srednje škole "Vice Vlatković" u Zadru predavanje "Zašto (ne) volimo Andrewa Tatea? Influenceri, govor mržnje i nasilje na društvenim mrežama" povodom obilježavanja "Dana ružičastih majica".

Pročitaj više
Održano predavanje
Sudjelovanje na konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada sudjelovala je na konferenciji Cijena nasilja nad ženama u organizaciji Udruge Domine, koja je održana u Splitu, u četvrtak, 23. veljače 2023. U sklopu konferencije je organiziran okrugli stol "Prezentacija hrvatskog modela praćenja nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (pregled postojećih politika i mogućnost primjene britanskog modela)". Uz moderaciju Blanke Čop s Pravnog fakulteta u Splitu, na okruglom stolu su još  govorili i Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica Domina i Nebojša Paunović, Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. 
Konferencija je dio projekta "Trošak nasilja nad ženama - metodologija i alati za prevenciju" koji provode Domine, a financira Britansko veleposlanstvo u Zagrebu.
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na konferenciji
Održana radionica

Održana radionica

U četvrtak, 16.2.2023., se u okviru projekta "Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima", održala online radionica sa prof. Joseom Pascual Fernandezom sa Sveučilišta u La Laguni, Tenerife, Španjolska. Tema radionice bile su predstojeće faze terenskog prikupljanja podataka na projektu: a) mrežne analize i b) kvalitativnog pristupa. Istraživački tim je predstavio istraživački plan te je prof. Fernandezu predstavljen kontekst ribarstva i akvakulture na Jadranu. Nakon toga, razvila se diskusija uz sugestije prof. Fernandeza koji se temama ribarstva bavi više desetljeća. Spomenute su i mogućnosti buduće suradnje na znanstvenim istraživanjima, uspoređivanju podataka te izradi i objavljivanju publikacija. Projekt se provodi na Odjelu za sociologiju pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost.

Pročitaj više
Održana radionica
Sudjelovanje  na konferenciji projketa

Sudjelovanje na konferenciji projketa

Od 14. do 16. veljače 2023., voditelj projekta doc.dr.sc. Dražen Cepić sudjelovao je na završnoj konferenciji projekta „Izgradnja održivosti priobalnog ribarstva u Republici Hrvatskoj“, u Rakovici. Konferencija u organizaciji nositelja projekta, WWF Adria, je uključivala dionike iz vladinog i ne-vladinog sektora, znanosti i visokog obrazovanja te predstavnike ribara. Doc.dr.sc. Dražen Cepić je u okviru diskusije predstavio rezultate anketnog istraživanja provedenog u okviru projekta „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“ koji se provodi na Odjelu za sociologiju pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost. 

Pročitaj više
Sudjelovanje na konferenciji projketa
Sudjelovanje na projektu

Sudjelovanje na projektu

1. veljače 2023. započele su aktivnosti na projektu The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU) na kojem sudjeluje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan ispred Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Riječ je o projektu financiranom u sklopu programa Europske komisije HORIZON EUROPE kojemu je koordinator istraživački tim s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Cilj projekta je istražiti kako se politički roman, kao specifičan književni žanr, u različitim nacionalnim i kulturnim kontekstima nosi s političkim pitanjima te tako doprinosi oblikovanju percepcije lokalne i globalne politike. Na tragu povećanog interesa humanističke struke za političke učinke književnosti, politički će se roman motriti kao važan dio europskog kulturnog naslijeđa, ali i kao moćan alat za građanski odgoj i obrazovanje mladih, rad u lokalnoj zajednici te zagovaranje europskih vrijednosti.
 
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na projektu
Gostujuće predavanje

Gostujuće predavanje

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada održala je gostujuće predavanje o rodnim i aspektima nejednakosti oko pristupa hrani te raspodjeli kućanskih poslova u sklopu kolegija Psihologija ishrane na specijalističkom studiju Nutricionizma pri Centru za interdisciplinarne studije u Sarajevu. Predavanja su održana 3. i 4. 2. 2023., na daljinu, u sklopu virtualne bilateralne mobilnosti.

Pročitaj više
Gostujuće predavanje
Javna sociologija - Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva

Javna sociologija - Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva

U četvrtak, 9. veljače 2023. s početkom u 18 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, održat se Javna sociologija pod nazivom Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva. Tom prigodom ugostit ćemo doc. dr. sc. Branka Ančića s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, kao i naše kolege, doc. dr. sc. Dražena Cepića i doc. dr. sc. Ivana Puzeka, sa zadarskog Odjela za sociologiju; a koji će nam predstaviti rezultate projekta „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“. 
Premda je ribarstvo do sada u hrvatskoj znanosti i visokom školstvu većinom istraživano u kontekstu morske biologije, agronomije i drugih prirodnih i tehničkih znanosti, kroz projekt se ono uspostavlja kao predmet sociološkog istraživanja. Cilj ovoga projekta, koji se provodi na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost, nadopuniti je područje znanja o ribarstvu u Hrvatskoj kroz istraživanje samih ribara, njihovih vrijednosti, želja, načina života, motivacije, društvenih odnosa i drugih tradicionalno socioloških tema. 
Program se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i rasprava – Javna sociologija, u organizaciji Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar te uz financijsku podršku Hrvatskog sociološkog društva i Sveučilišta u Zadru.
Radujemo se vašem dolasku, a prijenos događanja možete pratiti i uživo putem naše Facebook stranice – Javna sociologija Zadar.
 

Pročitaj više
Javna sociologija - Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva
123468910Last