Odjel za sociologiju

Antifjaka - klub studenata i studentica sociologije na Sveučilištu u Zadru.


Na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru djeluje Klub studenata sociologije "Antifjaka". Klub se bavi animacijom studentskog života, promocijom i poticanjem kulturnih događanja i društvenog angažmana te poticanjem stručnog mišljenja i praktične primjene naučenoga u polju sociologije. Kroz specijalizirane aktivnosti svojih članova promiče sociologiju kao struku i pridonosi unapređivanju studija Sociologije na Odjelu. Njegovi članovi/ice također se aktivno zalažu za ostvarivanje obrazovnih, društvenih i kulturnih interesa studenata/ica, za zaštitu njihova standarda i socijalnog statusa te za puno poštovanje studentskih prava i sloboda, u čemu surađuju s ostalim studentskim organizacijama, naročito sa Studentskim zborom Sveučilišta u Zadru.

Redovitim članom/icom Kluba "Antifjaka" može postati svaki student/ica Sociologije na Sveučilištu u Zadru, uključujući i apsolvente za trajanja studentskog statusa. Izvanrednim članom može postati svaki redoviti student Sveučilišta u Zadru, svaki student drugih studija sociologije u RH, sve osobe sa završenim studijem sociologije u RH, svaki student poslijediplomskog studija sociologije te svaki član Hrvatskoga sociološkog društva.

Klub "Antifjaka" organizirao je niz predavanja, okruglih stolova i projekcija filmova s popratnim predavanjima. Klub je 2005. sudjelovao u organizaciji dviju socioloških ljetnih škola s klubovima studenata/ica sociologije "Diskrepancija" Filozofskog fakulteta u Zagrebu i "Anomija" Hrvatskih studija u Zagrebu, a njegove djelatnosti na Sveučilištu u Zadru obuhvaćaju i organiziranje "Dana sociologije" i "Dana studentskog aktivizma".