Odjel za sociologiju

Obavijesti

Objavljen članak u časopisu Cultural sociology

Objavljen članak u časopisu Cultural sociology

Doc. dr. sc. Sven Marcelić, izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i doc. dr. sc. Krešimir Krolo objavili su članak „Banal Cosmopolitanism? Values and Cultural Repertoires of Youth in Adriatic Croatia“ u časopisu Cultural sociology Britanskog sociološkog društva. 
Tema članka je odnos vrijednosti i kulturnog ukusa i praksi, a predstavljena su tri tipa vrijednosno-kulturnih orijentacija: moderni, prijelazni i tradicionalni. Pokazuje se da su moderne vrijednosti bolje povezane sa stranim kulturnim sadržajima i legitimiziranom kulturom, dok su tradicionalne vrijednosti povezane s domaćom kulturom i tradicijskim kulturnim sadržajima.
Članak je dostupan na poveznici 

Pročitaj više
Objavljen članak u časopisu Cultural sociology
Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je 25. listopada 2021. u online evaluaciji u srednjem razdoblju (mid-term review) Obzor 2020 projekta INVENT (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika). U svojstvu suvoditelja Radnog paketa 7 (WP7), s naslovom „Dekodiranje kulture: stvaranje inkluzivnih kulturnih politika“, govorio je o tome kako dosadašnja postignuća na projektu stvaraju osnovu za aktivnosti unutar ovog sintetskog radnog paketa.
U završnoj fazi projekta (od 25 do 42 mjeseca), u okviru Radnog paketa 7 provest će se, naime, 27 studija slučaja inkluzivnih kulturnih politika, prirediti studija sa znanstvenim rezultatima projekta, priručnik za formuliranje javnih politika te internetski dostupni rječnik središnjih pojmova. Mr. sc. Mirko Petrić govorio je o planiranim procedurama koordinacije dijela aktivnosti drugih radnih paketa u svrhu proizvodnje zacrtanih isporuka, te smjestio dosadašnje rezultate projekta u širi kontekst polja aktualnih kulturnih politika.
Aktivnosti radnih paketa 1 („Koordinacija, monitoring i evaluacija“), 8 („Komunikacija, diseminacija i upotreba projektnih rezultata“) te 9 („Etika, privatnost i upotreba podataka“) predstavila je koordinatorica projekta prof. dr. Susanne Janssen (Erasmusovo sveučilište u Rotterdamu). Izv. prof. dr. Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske kulturne studije jugoistočne Europe) predstavio je aktivnosti Radnog paketa 2 („Analiza literature i prikupljanje empirijskih podataka“), a prof. dr. Semi Purhonen (Sveučilište u Tampereu) aktivnosti Radnog paketa 3 („Mapiranje različitosti“). Prof. dr. Tally Katz-Gerro (Sveučilište u Haifi) izlagala je o Radnom paketu 4 („Globalizirajuće europske kulture“), prof. dr. Nete Nørgaard Kristensen (Sveučilište u Kopenhagenu) o Radnom paketu 5 („Kultura je digitalna/bezgranična“), a prof. dr. Jordi López (Autonomno sveučilište u Barceloni) o Radnom paketu 6 (“Nejednake kulturne prilike“).
Evaluacijski sastanak sazvala je Izvršna agencija za europska znanstvena istraživanja Europske komisije, vodila ga je projektna koordinatorica Giuliana Sicolo, a projektne aktivnosti evaluirali su dr. Péter Krasztev i međunarodna konzultantica za kulturna i umjetnička prava Mary Ann DeVlieg. U završnom obraćanju, evaluatori su izrazili veliko zadovoljstvo projektnim aktivnostima i postignućima, te najavili pozitivno izvješće, koje projektu osigurava nastavak financiranja u drugoj fazi (od 22. do 42. 

Više o Obzor 2020 projektu Invent možete doznati ovdje.

Službene podatke o projektu na stranici Europske komisije možete konzultirati ovdje

Pročitaj više
Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent
Turizam i društvene vrijednosti kulture

Turizam i društvene vrijednosti kulture

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 21. listopada 2021. izlaganje na temu „Turizam i društvene vrijednosti kulture“. Izlaganje je održano u okviru panela koji su povodom Svjetskog dana turizma organizirali Katedra za turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Splitu te Living Lab Split Obzor 2020 projekta SmartCulTour.
U okviru panela, prof. dr. sc. Lidija Petrić i asistent Zvonimir Kuliš predstavili su središnju istraživačku perspektivu i odabrane rezultate  SmartCulTour projekta, čija je tema razvoj održivog kulturnog turizma u Europi. U središtu izlaganja mr. sc. Mirka Petrić  bili su kulturni resursi, promatrani s motrišta njihova doprinosa razvoju društva, a Goran Rihelj, osnivač portala HrTurizam, govorio je o razvoju turizma u manje razvijenijim područjima RH.  
Moderator skupa bio je doc. dr. sc. Ante Mandić, a online panel je pratilo ukupno 95 sudionika/ca. 
Izlaganjima je ostvarena suradnja Obzor 2020 projekata SmartCulTour i Invent. 

Više o projektu SmartCulTour (Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions) možete doznati na poveznici.

Više o projektu Invent (European Inventory of Societal Values of Culture as Basis for Inclusive Cultural Policies) možete doznati na poveznici.

 

Pročitaj više
Turizam i društvene vrijednosti kulture
Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu

Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu

Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan sudjelovala je na okruglom stolu o utjecaju obrazovnih istraživanja na obrazovne politike u hrvatskom kontekstu. Okrugli stol je održan 28. rujna 2021. u Novinarskom domu u Zagrebu povodom 20. obljetnice osnutka Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. U raspravi koju je moderirala dr. sc. Iris Marušić iz CIRO-a sudjelovale su Lana Jurko, prof. (Mreža centara za obrazovne politike), izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti) te Ana Dasović (24sata). Više o događaju možete pročitati ovdje.

Pročitaj više
Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu
Konferencija "Gender in Transformation Processes"

Konferencija "Gender in Transformation Processes"

U četvrtak, 30. 9. i petak 1.10. 2021. održava se online simpozij "Gender in Transformation Processes: Central and Southeast European Perspectives", u suorganizaciji Odjela za sociologiju, a pod vodstvom i uz organizacijsko sudjelovanje Odjela za sociologiju i Centra za Interameričke studije Sveučilišta u Grazu te Instituta Ivo Pilar - područnog centra Split.

Program i informacije o registraciji mogu se pronaći na poveznici OVDJE 

 

Pročitaj više
Konferencija "Gender in Transformation Processes"
Održano izlaganje

Održano izlaganje

Ispred istraživačkog tima u sastavu izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, izv. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru), izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc.dr. sc. Željka Tonković, izv. prof. dr. sc. Karin Doolan i izv. prof. dr. sc. Irena Burić održale su 6. rujna 2021. godine izlaganje pod nazivom "Student vulnerability amidst the COVID-19 pandemic: Europe-wide insights". Izlaganje je održano u okviru ECER konferencije koja se ove godine održala na daljinu u razdoblju od 6.-10. rujna.

U okviru konferencije izlaganje je 9. rujna održao i asistent Pavao Parunov, mag.soc., pod naslovom "School marginalizing of sexual minorities in less-inclusive education systems: the role of qualitative research data in developing inclusive policies.''

Više o konferenciji na poveznici

Pročitaj više
Održano izlaganje
Konferencija o društvenim vrijednostima kulture – projekt INVENT

Konferencija o društvenim vrijednostima kulture – projekt INVENT

Konferencija s naslovom „Razumijevanje društvenih vrijednosti kulture: prema inkluzivnim i participacijskim europskim kulturnim politikama“ (“Capturing the Societal Values of Culture: Towards Inclusive and Participatory European Cultural Policies“), na kojoj će se predstaviti rezultati prve etape Horizon 2020 projekta INVENT, održat će se u Rotterdamu 23. i 24. rujna 2021. godine.

Prvu sesiju konferencije otvorit će izlaganje mr. sc. Mirko Petrića, s naslovom „Kulturna politika odozdo: EU agenda se susreće s lokalnim kontekstima“ („Cultural “Policy From Below: EU Agenda meets local contexts“). Dr. sc. Željka Zdravković ko-autorica je drugog izlaganja u istoj sesiji, s naslovom „Podrška građana javnom financiranju kulture diljem Europe“ (“Citizens’ Support for Public Funding of Culture across Europe”).

Praćenje izlaganja na konferenciji moguće je preko online platforme, uz prethodnu (besplatnu) registraciju, na sljedećoj poveznici, na kojoj je priložen i program konferencije.

Publikacije s dosadašnjim rezultatima projekta mogu se preuzeti na poveznici.

Više o projektu može se doznati na CORDIS EU Research results i INVENT

Pročitaj više
Konferencija o društvenim vrijednostima kulture – projekt INVENT
Mr. sc. Mirko Petrić izabran za člana odbora ESA za sociologiju kulture

Mr. sc. Mirko Petrić izabran za člana odbora ESA za sociologiju kulture

Mr. sc. Mirko Petrić izabran je za člana odbora istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva (ESA RN07), za razdoblje 2021.-2023. Izbori koordinatora i novog odbora održani su 2. rujna 2021., na radnom sastanku istraživačke mreže RN 07 tijekom 15. konferencije Europskog sociološkog društva (European Sociological Association - ESA).
U programu konferencije, održane pod naslovom „Sociološko znanje za alternativne budućnosti“ („Sociological Knowledges for Alternative Futures“), mr. sc. Mirko Petrić bio je suator dvaju izlaganja. 
U programu istraživačke mreže za sociologiju kulture (RN 07), u suautorstvu s Augustinom Deradom, mag. soc., 1. rujna 2021. održao je izlaganje pod nazivom „Eksploratorna istraživanja i kulturna politika: prema razumijevanju odozdo kulture u Hrvatskoj“ (“Exploratory research and cultural policy: Towards a Bottom-up understanding of culture in Croatia”). Izlaganje se temeljilo na empirijskom istraživanju provedenom unutar Horizon 2020. projekta 870691 „Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika“ (“European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies” - INVENT).
Drugo izlaganje, u suautorstvu s Augustinom Deradom, mag. soc. i prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, održano je 3. rujna 2021. u programu istraživačke mreže za sociologiju obitelji i intimnih života (RN 13), pod naslovom „Rodna nejednakost i društvena nejednakost: klasna dimenzija podjele kućanskog rada u Hrvatskoj“ (“Gender inequality and social inequality: The class dimension of division of housework in Croatia”). Ovo mješovitometodsko izlaganje temeljilo se na empirijskim istraživanjima provedenim unutar projekta „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive - GENMOD“ (HRZZ-IP-2016-06-6010). 
 

Pročitaj više
Mr. sc. Mirko Petrić izabran za člana odbora ESA za sociologiju kulture
Izlaganje na konferenciji Europskog sociološkog društva

Izlaganje na konferenciji Europskog sociološkog društva

Marija Šarić, mag. soc. i izv. prof. dr. sc. Valerija Barada održale su izlaganje pod nazivom „Bi-local labouring of women: low-skilled circular labour migration as employment strategy“ na 15. konferenciji Europskog sociološkog društva „Sociological Knowledges for Alternative Futures“. Izlaganje je održano u okviru sesije Labour mobility ESA-ine istraživačke mreže Work, Employment and Industrial Relations. Konferencija se održavala u Barceloni i na daljinu u razdoblju od 31. 8. – 3. 9. 2021.

Luka Antonina, mag. soc. održao je online izlaganje pod nazivom „Visual Construction of Modernity: The Case of Cinematography of Socialist Yugoslavia" na 15. Konferenciji Europskog sociološkog društva (Barcelona, 31.8.–3.9. 2021.), u okviru sesije „Envisioning, Ensounding, and Enacting Futures through the Arts" ESA-ine istraživačke mreže RN02 - Sociology of the Arts.

 

Pročitaj više
Izlaganje na konferenciji Europskog sociološkog društva
Objavljen članak

Objavljen članak

Pavao Parunov, mag.soc. i izv. prof. dr. sc. Valerija Barada objavili su članak "Rod i seksualnost u obrazovnim institucijama u Hrvatskoj: mogućnosti korištenja queer teorija i kritičke etnografije u sociologiji" u posljednjem broju časopisa Revija za sociologiju. Člankom su predstavljene etnografske spoznaje o procesima marginalizacije queer učenika/ica i studenata/ica u Hrvatskoj te teorijska i metodološka promišljanja istraživanja obrazovne nejednakosti queer osoba u sociologiji.

Članak je dostupan na poveznici

Pročitaj više
Objavljen članak
124678910Last