Odjel za sociologiju

Mentoriranje diplomskih radova

Završna dodjela mentora/ica odvija se prije završetka nastave u zimskom semestru, u načelu u siječnju. Dodjela se odvija na posebnom terminu na kojemu moraju biti nazočni svi studenti i studentice, uz prethodnu najavu.

Studenti/ce se dodjeljuju mentoru/ici temeljem prijedloga teme kojom se žele baviti u diplomskom radu.

Svake akademske godine, u skladu s brojem studenata/ica i opterećenjem nastavnika/ca, određuje se broj kandidata koje svaki mentor može preuzeti.

Nakon termina dodjele mentora/ica, formira se lista mentora/ica i dodijeljenih kandidata. Nakon potvrde mentora/ice, završna se lista objavljuje na mrežnim stranicama Odjela, u načelu unutar nekoliko dana nakon termina dodjele.

U slučaju potrebe za promjenom mentora/ice, student dogovara prijedlog s dodijeljenim mentorom/icom koji odobrava promjenu, nakon čega se javljaju tajnici Odjela s prijedlogom promjene i imenom potencijalnog novog mentora/ice. Taj se prijedlog potvrđuje u suradnji s pročelnikom/com i/ili zamjenikom/com pročelnika/ce te novog mentora/ice. Nakon toga, student/ica predaje pisanu zamolbu Stručnom Vijeću Odjela za sociologiju. 

Unutar kvote mentoriranja za tekuću akademsku godinu, svaki mentor/ca može unaprijed dogovoriti preuzimanje jednog do dva studenta/ice, s temom koja neposredno ulazi u njihovo područje rada i koju želi istraživački razvijati sa studentom/icom. Ostala mjesta se dodjeljuju slobodno i prema dogovoru na terminu dodjele, vodeći računa o usklađivanju teorijskih i istraživačkih interesa studenata i mentora. U slučajevima koji to tematski zahtijevaju, diplomski se rad može izrađivati u komentorstvu.

Prije javne obrane rada, svi potrebni elementi se unose u ISVU sustav (tema rada, zapisnik obrane rada), a nakon obrane se izdaju potrebne izjave i potvrde (npr. potvrda iz sustava Turnitin, potvrda o predaji rada, potvrda o završetku studija).

Diplomski se rad izrađuje u ljetnom semestru u obliku kolegija. Očekuje se tjedni ritam rada studenta/ice na izradi diplomskoga rada, a u sklopu mentorirane konzultativne nastave s mentorom/icom. Svaki mentor/ica na početku ljetnog semestra započinje individualni rad s dodijeljenim kandidatima/kinjama.

Diplomske radove mentoriraju svi nastavnici/ce u znanstveno-nastavnom zvanju.

Abecedni popis mentora/ica:

  1. Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada - Izvedbeni plan
  2. Prof. dr. sc. Saša Božić
  3. Doc. dr. sc. Dražen Cepić
  4. Prof. dr. sc. Karin Doolan -  Izvedbeni plan
  5. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo
  6. Izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić
  7. izv. prof.. dr. sc. Željka Tonković
  8. Doc. dr. sc. Željka Zdravković
  9. Dr. sc. Marija Šarić, v. asist.
  10. Dr. sc. Mislav Dević, v. asist.

Pregled znanstvenih područja kojim se svaki mentor/ica bavi može se vidjeti na: https://www.unizd.hr/sociologija/nastavnice-i