Odjel za sociologiju

Mentoriranje diplomskih radova

Završna dodjela mentora/ica odvija se prije završetka nastave u zimskom semestru, u načelu u siječnju. Dodjela se odvija na posebnom terminu na kojemu moraju biti nazočni svi studenti i studentice, uz prethodnu najavu.

Studenti/ce se dodjeljuju mentoru/ici temeljem prijedloga područja ili teme kojom se žele baviti u diplomskom radu.  

Svake akademske godine, u skladu s brojem studenata/ica i opterećenjem nastavnika/ca, određuje se broj kandidata koje svaki mentor može preuzeti.

Unutar te kvote, svaki mentor/ica može unaprijed dogovoriti preuzimanje jednog do dva studenta/ice, s temom koja neposredno ulazi u njihovo područje rada. Ostala mjesta se dodjeljuju slobodno, vodeći računa o usklađivanju teorijskih i istraživačkih interesa studenata i mentora.

U slučajevima koji to tematski zahtijevaju, diplomski se rad može izrađivati i u komentorstvu.

Diplomske radove mentoriraju svi nastavnici/ce u znanstveno-nastavnom zvanju.

Abecedni popis mentora/ica:

  1. Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
  2. Prof. dr. sc. Saša Božić
  3. Doc. dr. sc. Dražen Cepić
  4. Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan
  5. Doc. dr. sc. Krešimir Krolo
  6. Doc. dr. sc. Sven Marcelić
  7. Doc. dr. sc. Željka Tonković
  8. Doc. dr. sc. Ivan Puzek
  9. Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Pregled znanstvenih područja kojim se svaki mentor/ica bavi može se vidjeti na: https://www.unizd.hr/sociologija/nastavnice-i