Odjel za sociologiju

ZNANSTVENI PROJEKTI (u tijeku)

Naziv projektaSorted By Naziv projekta In Ascending OrderSudionici/partneriFinanciraTrajanje
Društvena otpornost uslijed COVID-19 pandemijedr. sc. Branko Ančić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu - voditelj projekta), s Odjela za sociologiju kao suradnici sudjeluju: izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, doc. dr. sc. Dražen Cepić, izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Željka TonkovićHrvatska zaklada za znanostsrpanj 2020.-siječanj 2022.
Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspektiizv. prof. dr. sc. Karin Doolan (voditeljica projekta), izv. prof. dr. sc. Valerija Barada (suradnica), doc. dr. sc. Dražen Cepić (suradnik), prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (suradnik), doc. dr. sc. Krešimir Krolo (suradnik), doc. dr. sc. Sven Marcelić (suradnik), doc. dr. sc. Željka Tonković (suradnica)Hrvatska zaklada za znanostSrpanj 2016.- Studeni 2020.
European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World (INVENT)Suradnik u pripremi prijedloga projekta s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić. Predviđeni suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić i dr. sc. Željka Zdravković. Koordinatori: Susanne Jensen; Marc Verboord (Erasmus Universiteit Rotterdam), glavni istraživači: Jordi López Sintas (Universitat Autònoma de Barcelona), Tally Katz-Gerro (University of Manchester), Nete Nørgaard Kristensen (Københavns Universitet), Semi Purhonen (Tampereen yliopisto), Sebastian Weingartner (Universität Zürich), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split), Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope – Niš), Frédéric Lebaron (Ecole normale supérieure Paris-SaclayProjekt je prijavljen u tematskom području “The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe” (ID: TRANSFORMATIONS-08-2019), raspisanom u okviru radnog programa „Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies“ i poziva „Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution (Call ID: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) okvirnog programa Horizon 2020.Početak provedbe u veljači 2020. Trajanje projekta 3 godine.
Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD)Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković, doc. dr. sc. Ivan Puzek. Nositelj: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, glavna istraživačica: prof. dr. sc. Inga Tomić-KoludrovićHrvatska zaklada za znanost01. 04. 2017. - 31. 03. 2021.

STRUČNI PROJEKTI (u tijeku)

Naziv projektaSudionici / PartneriFinanciraTrajanje
O kruhu i ružama - prikupljanje životnih priča bivših radnica Jugoplastikeizv. prof. dr. sc. Valerija Barada (mentorica – voditeljica istraživanja), nositelj: Domine – organizacija za promicanje ženskih pravaEuropske mreže solidarnosti – Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)svibanj 2020. – svibanj 2021.
Projekt Zadrugart - Platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada ZadraSuradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo. Grad Zadar Gradska knjižnica Zadar Koncertni ured Zadar Zajednica udruga Centar nezavisne kultureKultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda29.10.2018. – 29.10.2020
Mi PlusSuradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo. Udruga Metamedij, Faro 11, Sonitus, Labin Art Express, XXI, Društvo arhitekata Istre DAI-SAI, Istarska kulturna agencija IKA - Agenzia culturala IstrianaMi Plus Suradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo. Udruga Metamedij, Faro 11, Sonitus, Labin Art Express, XXI, Društvo arhitekata Istre DAI-SAI, Istarska kulturna agencija IKA - Agenzia culturala Istriana Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda 28.10.2018.-28.10.2020.28.10.2018.-28.10.2020
Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu - Perspektive tržišta radaDoc. dr. sc. Sven Marcelić, Matica hrvatskih sindikata, Zagreb.Europski socijalni fond, Jačanje socijalnog dijaloga – faza (III)2019.-
KINO – Centar za kulturu, inovaciju i obrazovanjeSuradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Sven Marcelić. Udruga za kulturu i umjetnost „U pokretu“, Zadar.KINO – Centar za kulturu, inovaciju i obrazovanje Suradnici s Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Željka Tonković, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Sven Marcelić. Udruga za kulturu i umjetnost „U pokretu“, Zadar. Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda 29.10.2018.-10.8.2020.29.10.2018.-10.8.2020
Student life during the Covid-19 pandemic: Europe-wide insightsizv. prof. dr. sc. Karin Doolan (voditeljica), izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Željka Tonković (svi s Odjela za sociologiju), izv. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju), u suradnji s Europskim udruženjem studenata (ESU) i Institutom za razvoj obrazovanja iz Zagreba (IRO)samoinicirani projektožujak 2020. – rujan 2020.
Priprema za uvođenje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u srednje školeSveučilište u Zadru-Odjel za sociologiju (izv.prof.dr.sc. Karin Doolan, suradnica), Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet i Centar za studije mira i konflikta), Prva riječka hrvatska gimnazija, Udruga Centar za kulturu dijaloga, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.Sveučilište u Rijecirujan 2020-rujan 2021