Odjel za sociologiju

ZNANSTVENI PROJEKTI (u tijeku)

Naziv projektaSorted By Naziv projekta In Ascending OrderSudionici/partneriFinanciraTrajanje
European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World (INVENT)Suradnik u pripremi prijedloga projekta s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić. Predviđeni suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić i dr. sc. Željka Zdravković. Koordinatori: Susanne Jensen; Marc Verboord (Erasmus Universiteit Rotterdam), glavni istraživači: Jordi López Sintas (Universitat Autònoma de Barcelona), Tally Katz-Gerro (University of Manchester), Nete Nørgaard Kristensen (Københavns Universitet), Semi Purhonen (Tampereen yliopisto), Sebastian Weingartner (Universität Zürich), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split), Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope – Niš), Frédéric Lebaron (Ecole normale supérieure Paris-SaclayProjekt je prijavljen u tematskom području “The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe” (ID: TRANSFORMATIONS-08-2019), raspisanom u okviru radnog programa „Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies“ i poziva „Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution (Call ID: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) okvirnog programa Horizon 2020.Početak provedbe u veljači 2020. Trajanje projekta 3 godine.
Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora - platEUVoditeljica projekta: dr. sc. Jaka Primorac, viša znanstvena suradnica, Odjel za kulturu i komunikacije, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb. Suradnica na projektu s Odjela za sociologiju: izv. prof. dr. sc. Valerija BaradaEuropska komisija, Erasmus+ program (Jean Monnet projekti)listopad, 2020. – listopad, 2022.
Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursimaDražen Cepić (voditelj), doc.dr.sc., Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru, Sven Marcelić, doc.dr.sc., Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru; Ivan Puzek, doc.dr.sc., Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru; Mario Katić, doc.dr.sc., Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru; Bruna Petani, dr.sc., Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru; Branko Ančić, doc.dr.sc., Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; Danijel Kanski, Dipl.ing., World Wild Fund for Nature (WWF) AdriaHRZZ, uspostavni istraživački projektveljača 2021. - veljača 2026.
Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)dr. sc. Branko Ančić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu - voditelj projekta), s Odjela za sociologiju kao suradnici sudjeluju: izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, doc. dr. sc. Dražen Cepić, izv. prof. dr. sc. Karin Doolan, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Željka TonkovićHrvatska zaklada za znanostsrpanj 2020.-siječanj 2022.
Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD)Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković, doc. dr. sc. Ivan Puzek. Nositelj: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, glavna istraživačica: prof. dr. sc. Inga Tomić-KoludrovićHrvatska zaklada za znanost01. 04. 2017. - 31. 03. 2021.
Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene“izv. prof. dr. sc. Valerija Barada (voditeljica), doc. dr. sc. Sven Marcelić, doc. dr. sc. Željka Zdravković, dr. sc. Ivan Puzek, Marija Šarić, mag. soc., mr. sc. Nensi Segarić, pred., B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran; Grad Novska; Vukovarsko-srijemska županija, UDruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter; Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Centar za građanske inicijative Poreč; Ženska udruga Izvor; Hrvatska udruga poslovnih žena Krug; Domine - organizacija za promicanje ženskih prava; Prostor rodne i medijske kulture K-Zona; Mreža mladih HrvatskeTematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, Europski socijalni fondlistopad 2020. - listopad 2023.

STRUČNI PROJEKTI (u tijeku)

Naziv projektaSudionici / PartneriFinanciraTrajanje
O kruhu i ružama - prikupljanje životnih priča bivših radnica Jugoplastikeizv. prof. dr. sc. Valerija Barada (mentorica – voditeljica istraživanja), nositelj: Domine – organizacija za promicanje ženskih pravaEuropske mreže solidarnosti – Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU)svibanj 2020. – svibanj 2021.
Priprema za uvođenje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje u srednje školeSveučilište u Zadru-Odjel za sociologiju (izv.prof.dr.sc. Karin Doolan, suradnica), Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet i Centar za studije mira i konflikta), Prva riječka hrvatska gimnazija, Udruga Centar za kulturu dijaloga, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.Sveučilište u Rijecirujan 2020-rujan 2021