Odjel za sociologiju

Ciklus Javne sociologije- Paul Stubbs – Socijalistička Jugoslavija, dekolonijalnost i Pokret nesvrstanih

Ciklus Javne sociologije- Paul Stubbs – Socijalistička Jugoslavija, dekolonijalnost i Pokret nesvrstanih

U četvrtak, 23.5. od 18 sati u Gradskoj knjižnici Zadar održat će se još jedna Javna sociologija u organizaciji Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatskog sociološkog društva.
Tom prigodom moći ćemo poslušati izlaganje Paula Stubbsa (Ekonomski institut, Zagreb) na temu dekolonijalnosti, Pokreta nesvrstanih i uloge koju je u tom pokretu imala socijalistička Jugoslavija. 
Naš gost će se pritom posebno osvrnuti na aspekt međunarodne razmjene u sferama ekonomije i kulture, kao i na ambivalentne rasijalizirane politike jugoslavenskog sudjelovanja u Pokretu nesvrstanih.
Više o samome događaju možete vidjeti ovdje 

Content