Odjel za sociologiju

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ SOCIOLOGIJE

Trajanje studija: 6 semestara, 3 godine

Ukupan broj ECTS bodova: 90

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Prijediplomskim studijem sociologije usvajaju se teorijska i metodologijska znanja i vještine potrebne za nastavak studija ili za zaposlenje nakon trogodišnjeg studija. Kombinacijom temeljnih i izbornih kolegija tijekom studija stiču se specijalistička znanja potrebna za zapošljavanje u nizu različitih ustanova, u rasponu od agencija za istraživanje javnog mišljenja do medija, lokalne uprave, vladinih i nevladinih agencija, do različitih poslovnih subjekata.

Uvjeti prijave: rezultati državne mature

Završni rad:

Završni rad pretpostavlja pisanje teksta opsega 16 do najviše 32 kartice u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja trajanja do 15 min i uz uporabu PowerPointa. Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s nastavnicama/ima Odjela, a može se realizirati kao pregledni rad ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Rad studenta/ice prati se kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave. Završni ispit je dio cjelokupnog semestralnog rada, a može biti usmeni ili pismeni.

Dodijeljena kvalifikacija: prvostupnik/ca sociologije 

Program studija za ak. god. 2023./2024.

 

1. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.

Osnove sociologije

30

15

 

5

doc. dr. sc. Ivan Puzek
dr. sc. Mislav Dević, v. asist.

Uvod u metode istraživanja

30

15

 

5

doc. dr. sc. Dražen Cepić
Luka Antonina, mag.soc

Uvod u znanstveno komuniciranje

30

 

30

5

 2. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

doc. dr. sc. Dražen Cepić
mr. sc. Ratko Čorić, pred.
dr. sc. Mislav Dević, v. asist.

Rana socijalna misao

30

15

 

3

doc. dr. sc. Željka Zdravković
Sara Čović, mag. soc.

Osnove statistike

30

15

30

5

doc. dr. sc. Ivan Puzek

Osnove demografije

30

 

15

2

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Željka Tonković

Urbana sociologija

30

15

 

5

doc. dr. sc. Ivan Puzek
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.

Sociologija okoliša

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo

Mediji i društvo

30

15

 

5

 3. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
mr. sc. Ratko Čorić, pred.
 

Klasične sociološke teorije:
pozitivistički pristupi

30

15

 

5

doc. dr. sc. Ivan Puzek
Sara Čović, mag. soc.

Kvantitativne metode istraživanja

30

 

30

5

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Karin Doolan
mr. sc. Ratko Čorić, pred.

Sociologija obrazovanja

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.
Sociologija obitelji 30 15   5

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo

Sociologija mladih

30

15

 

5

 4. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada,
mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.

Klasične sociološke teorije: interpretativni pristupi

30

15

 

5

doc. dr. sc. Dražen Cepić
dr. sc. Marija Šarić, v. asist.

Kvalitativne metode istraživanja

30

15

30

5

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

 Nastavnik/ca

 Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

 izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić
 mr. sc. Ratko Čorić, pred.

 Sociologija kulture

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić

 Sociologija hrvatskog društva 

30

15

 

5


5. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

izv. prof. dr. sc. Željka Tonković
Luka Antonina, mag. soc.

 

Suvremene sociološke teorije: makropristupi

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
Pavao Parunov, mag. soc.

Kvalitativno terensko istraživanje

30

 

30

5

Izborni predmeti (odabrati jedan)

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

doc. dr. sc. Dražen Cepić
mr. sc. Ratko Čorić, pred.

Sociologija religije

30

15

 

5

prof. dr. sc. Saša Božić

Sociologija emocija

30

15

 

5

6. semestar

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Karin Doolan
Pavao Parunov, mag. soc.

Suvremene sociološke teorije: mikropristupi i mikromakro pristupi

30

15

 

5

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić
Luka Antonina, mag. soc.

Kulturna teorija

30

15

 

5

Mentor/ica po izboru 

Završni rad

 

 

15

5

Iz semestra u semestar ponuda izbornih kolegija mijenja se prema interesu studenata/ica i težištu znanstveno-istraživačkog rada nastavnika/ca.