Odjel za sociologiju

Mentoriranje završnih radova

Završna dodjela mentora/ica odvija se prije završetka nastave u zimskom semestru, u načelu u siječnju. Dodjela se odvija na posebnom terminu na kojemu moraju biti nazočni svi studenti i studentice, uz prethodnu najavu.

Studenti/ce se dodjeljuju mentoru/ici temeljem prijedloga područja i/ili teme kojom se žele baviti u završnom radu.

Svake akademske godine, u skladu s brojem studenata/ica i opterećenjem nastavnika/ca, određuje se broj kandidata koje svaki mentor može preuzeti.

Nakon termina dodjele mentora/ica, formira se lista mentora/ica i dodijeljenih kandidata. Nakon potvrde mentora/ice, završna se lista objavljuje na mrežnim stranicama Odjela, u načelu unutar nekoliko dana nakon termina dodjele.

U slučaju potrebe za promjenom mentora/ice, student dogovara prijedlog s dodijeljenim mentorom/icom koji odobrava promjenu, nakon čega se javljaju tajnici Odjela s prijedlogom promjene i imenom potencijalnog novog mentora/ice. Taj se prijedlog potvrđuje u suradnji s pročelnikom/com i/ili zamjenikom/com pročelnika/ce te novog mentora/ice. Nakon toga, student/ica predaje pisanu zamolbu Stručnom Vijeću Odjela za sociologiju. 

Unutar kvote mentoriranja za tekuću akademsku godinu, svaki mentor/ica može unaprijed dogovoriti preuzimanje jednog do dva studenta/ice, s temom koja neposredno ulazi u njihovo područje rada. Ostala mjesta se dodjeljuju slobodno i prema dogovoru na terminu dodjele, vodeći računa o usklađivanju teorijskih i istraživačkih interesa studenata i mentora. U iznimnim slučajevima, završni se rad može izrađivati i u komentorstvu.

Prije javne obrane rada, svi potrebni elementi se unose u ISVU sustav (tema rada, zapisnik obrane rada), a nakon obrane se izdaju potrebne izjave i potvrde (npr. potvrda iz sustava Turnitin, potvrda o predaji rada, potvrda o završetku studija).

Završni se rad izrađuje u ljetnom semestru u obliku kolegija. Očekuje se tjedni ritam rada studenta/ice na izradi završnoga rada, a u sklopu mentorirane konzultativne nastave s mentorom/icom. Svaki mentor/ica na početku ljetnog semestra započinje individualni rad s dodijeljenim kandidatima/kinjama.

Završne radove mentoriraju svi nastavnici/ce u znanstveno-nastavnom i predavačkom zvanju.

Popis mentora/ica:

 1. Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada - Izvedbeni plan
 2. Prof. dr. sc. Saša Božić
 3. Doc. dr. sc. Dražen Cepić
 4. Mr. sc. Ratko Čorić, pred.
 5. Prof. dr. sc. Karin Doolan - Izvedbeni plan
 6. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo
 7. Izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić
 8. Mr. sc. Nensi Segarić, v. pred.
 9. Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković
 10. Doc. dr. sc. Ivan Puzek
 11. Doc. dr. sc. Željka Zdravković
 12. Dr. sc. Marija Šarić, v. asist.
 13. Dr. sc. Mislav Dević, v. asist.

Pregled znanstvenih područja kojim se svaki mentor/ica bavi može se vidjeti na https://www.unizd.hr/sociologija/nastavnice-i