Odjel za sociologiju

Rezultat reakreditacije

Međunarodni doktorski studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja prošao je 2019. godine postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Studij je ocijenjen najvišom ocjenom te je dobio oznaku visoke razine kvalitete.

Više informacija na: https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa/ishodi-vrednovanja-rdsp

 

Međunarodni združeni doktorski studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja

Međunarodni združeni doktorski studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja zajednički organiziraju i provode Sveučilište u Zadru (koordinator programa) i Sveučilište u Teramu (Italija).

Voditeljica doktorskog programa na Sveučilištu u Zadru jest prof. dr. sc. Karin Doolan, a na Sveučilištu u Teramu izv. prof. dr. sc. Emilio Cocco.

Studijski program upisao je prvu generaciju polaznika/ica u akademskoj godini 2010./2011. Riječ je o prvome međunarodnom združenom doktorskom studijskom programu u Jadransko-jonskoj regiji na temu regionalnog i lokalnog razvoja.

Program je uspostavljen i akreditiran u obje zemlje nakon višegodišnje uspješne suradnje Sveučilišta u Teramu i Sveučilišta u Zadru. Suradnji u doktorskom programu prethodila je provedba Međunarodnoga diplomskog (Master) studija Međujadranske suradnje i lokalnog razvoja (MIAC) (2007./2008.).

U skladu sa zahtjevima Bolonjskog procesa u pogledu strukture programa trećeg ciklusa, trajanje Međunarodnoga združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja jest tri godine (180 ECTS bodova). U okviru takva bodovnog opterećenja studij osigurava mobilnost unutar čvrsto strukturiranog programa koji tijekom odvijanja pruža mogućnost stjecanja međukulturnog iskustva, korisnog za međunarodnu zapošljivost u području.

Elaborat doktorskog studija možete preuzeti ovdje.