Odjel za sociologiju

PROJEKT STUDENT MENTOR

Program studentskog mentorstva možete pogledati ovdje.

JELENA ŽUNIĆ

joejns7444@gmail.com

MARIO TODORIĆ

mtmarimele@gmail.com

DORA LUKAN

dora.lukan115@gmail.com

TIN MEŠTROVIĆ

mestrovic.tin@gmail.com

SANJA RUDAN

sanja.rudan72@gmail.com

OLIVER TOMIĆ

olivertomic28@gmail.com

KAROLINA ŠTEFOK

Karolina.stefok2@gmail.com

MARKO KLEČINA

m.klecina4@gmail.com

MIA KATIĆ

miakatic00@gmail.com

LUNA KUNEČKI

lunakunecki@gmail.com

KARIN GRGONA

grgonakarin@gmail.com

MILA JUREKOVIĆ

milajurekovic@gmail.com

MATEA BRAJKOVIĆ

matea.braj@gmail.com

DANIEL FILIPI

danielf1998@gmail.com


____________________________________________________________________

Popis mentora za Student Mentor projekt - Odjel za sociologiju (2020./2021.)

Matea Brajković, matea.braj@gmail.com

Antonia Golec,     antonia.goles@gmail.com

Ivan Bunčić, ivan.buncic246@gmail.com

Tin Meštrović, mestrovic.tin@gmail.com

Karlo Rojek, karlorojek@gmail.com

Helena Sreček, helena.srecek@gmail.com

Sanja Rudan, sanja.rudan27@gmail.com

Lucia Slavica, luciaslavica12@gmail.com

Jelena Žunić, joejns7444@gmail.com

Dora Lukan, dora.lukan115@gmail.com

Ana Radoš, ana.rados15@gmail.com


Popis mentora za Student Mentor projekt - Odjel za sociologiju (2019./2020.)

Helena Srećek helena.srecek@gmail.com 
Sara Matijević saramatijevic07@gmail.com  
Ivan Bunčić ivan.buncic246@gmail.com
Sara Čović saracovic121@gmail.com
Marko Užarević marko.uzarevic@outlook.com
Matea Maleš males.m23@gmail.com
Lorena Pahljina lorena.pahljina@gmail.com
Jelena Žunić joejns7444@gmail.com
Ana Radoš ana.rados15@gmail.com
Mateo Ptičar mpticar10@gmail.com
Mia Grozdanić mia.grozdanic1@gmail.com
Dora Mofardin doramofardin@gmail.com
Andrea Đuderija andreaduderija7@gmail.com 
Tin Meštrović mestrovic.tin@gmail.com 
Matea Brajković  matea.braj@gmail.com
Lea Stojanović lea.vkci@gmail.com

____________________________________________________________________

Popis mentorica za Student Mentor projekt - Odjel za sociologiju (2018./2019.)

Sara Čović                                     saracovic121@gmail.com 

Monica Melinda Topalović             m.m.topalovic@gmail.com

Monika Mikec                                monika.mikec@gmail.com

Marija Jerončić                             marija.jeroncic96@gmail.com

Danijela Benko                             danijela.benko777@gmail.com

Petra Karmelić                              petra.karmelic@hotmail.com

Monika Marić                               maric_monika@hotmail.com

Božena Jurčević                          bozena.jurcevic@gmail.com

Eleonora Bjelogrlić                      bjelogrlic.e@gmail.com