Odjel za sociologiju

Diplomski studij sociologije (dvopredmetni) mogu upisati osobe sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem od 180 ECTS-a. Temeljni uvjet upisa je završen prvostupnički jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat) iz sociologije.

Na studij se mogu prijaviti i osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij ili ekvivalentan studij od najmanje 180 ECTS u nekom drugom području ili polju znanosti, a koje posjeduju općeniti uvid u predmet sociologije. U takvim slučajevima, posebno povjerenstvo odlučuje o tome kako se provjerava potrebno znanje i koje diferencijalne ispite pristupnici/e trebaju položiti.