Odjel za sociologiju

ZNANSTVENI PROJEKTI (dobiveno financiranje, završeni)

Naziv projektaSudionici / PartneriFinanciraTrajanjeSorted By Trajanje In Descending Order
Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja: Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća.Doc. dr. sc. Željka Tonković (suradnica)Hrvatska zaklada za znanost, 67202014.-2018.
Life Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis (SCOPES 152626)Suradnik u pripremi prijedloga projekta s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić. Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc. Željka Zdravković, dr. sc. Ivan Puzek. Koordinator: Jörg Rössel (Soziologisches Institut, Universität Zürich), voditelji sekcija: Miran Lavrič (Univerza v Mariboru), Adnan Efendić (Ekonomski institut Sarajevo), Predrag Cvetičanin (Educons Univerzitet, Novi Sad), Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Split).Swiss National Science Foundation 2014.-2016.
Socijalni identitet, pristup visokom obrazovanju i odabir studija Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan (suradnica na projektu)Hrvatska zaklada za znanost2013.-2016.
Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture iumjetnosti Doc. dr. sc. Valerija Barada (suvoditeljica projekta)Zaklada "Kultura nova"2013.-2016.
Resistance to Socio-Economic Changes in Western Balkan Societies. Testing Two Theories of Social Development (R.R.P.P.). Suradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: konzultant). Glavni istraživač: Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope, Niš), partnerske ustanove: Institut za demokratija Societas Civilis, Skopje; Analitika – Centar za društvena istraživanja, Sarajevo; Social Research Kosova, Prishtinë).Western Balkans, Swiss Agency for Development and Cooperation2012.-2013.
Strani radnici u Hrvatskoj – porijeklo, status, orijentacijeSaša Božić (voditelj), Boško Kuzmanović (suradnik)Zaklada Friedrich Ebert2011.-2012.
Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj (ACCESS)Karin Doolan (voditeljica istraživačke komponente projekta)Europska komisija2010.-2013.
The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe (SEUM)Jadranka Čačić-Kumpes (voditeljica hrvatskoga dijela projekta), Inga Tomić-Koludrović (suradnica), Mirko Petrić (suradnik)Austrian Science and Research Liaison Office – ASO2010.-2011.
Travelling Spaces/ Travelliing Concepts, ATGenderBiljana Kašić (koordinatorica istraživačkog tima)European Association for Gender Research, Education and Documentation2010.-
Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologijeInga Tomić-Koludrović (voditeljica), Mirko Petrić (suradnik), Valerija Barada (suradnica), Željka Zdravković (suradnica), Željka Tonković (suradnica), Nensi Segarić (suradnica), Ivan Puzek (suradnik)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu Saša Božić (voditelj)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – EuropaJadranka Čačić-Kumpes (voditeljica)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Rod i nacija: feministička etnografija i postkolonijalna historiografija Biljana Kašić (suradnica)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.
Socijalna integracija i kolektivni identiteti u multietničkim područjima HrvatskeVjeran Katunarić (suradnik)Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta2007.-2012.

STRUČNI PROJEKTI (dobiveno financiranje, završeni)

Naziv projektaSudionici / PartneriFinanciraTrajanjeSorted By Trajanje In Descending Order
Hajdučkom suradnjom i volonterstvom do društvenog razvojaDoc. dr. sc. Krešimir Krolo. Provodi udruga Naš Hajduk s partnerima Nogomet Plusom, Gradom Splitom, Ekonomskim fakultetom u Splitu, Kineziološkim fakultetom u Splitu te Sveučilištem u Zadru.Nacionalna zaklade za razvoj civilnog društva, Europski socijalni fondDobiveno financiranje, završeni projekt.
The Importance of Appearances: How Suspects and Accused Persons are Presented in the Courtroom, in Public and in The MediaDoc. dr. sc. Sven Marcelić, Kuća ljudskih prava, Zagreb.European Union's Justice Programme2017.-2018.
Approaches to Participatory Governance of Cultural InstitutionsSuradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: istraživač). Koordinatorica projekta: Dea Vidović (Zaklada “Kultura nova”.UNESCO International Fund for Cultural Diversity2016.-2018.
„B.transparent: Building community partnerships for transparent management of public goods and natural resources in Novigrad and Karin Sea area“Eko ZadarIPA 2012., Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.2015.-2017.
Jačanje socijalnog dijaloga – Faza II: „Doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima" Suradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: istraživač). Kontraktor: Matica hrvatskih sindikata. Europski socijalni fond-ESF2015.-2016.
Financiranje nezavisne kulture u SplituSuradnik s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: istraživač). Kontraktor: Platforma Doma mladih Split.Zaklada Kultura nova - Zagovaračke platforme na subnacionalnoj razini2014.
EQuality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan (voditeljica istraživanja na projektu), doc. dr. sc. Valerija Barada (suradnica na projektu).Europska komisija, IPA program2013.-2015.
Izrada Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače Suradnici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru: mr. sc. Mirko Petrić (status: voditelj radne skupine „Društveni procesi i urbane kulturne politike“; koordinator socioloških empirijskih istraživanja provedenih u okviru projekta), dr. sc. Ivan Puzek, (istraživač)Grad Split2012.-2015.
Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj (ACCESSKarin Doolan (voditeljica istraživačke komponente projekta)Europska komisija2010.-2013.