Odjel za sociologiju
Termini obrana završnih i diplomskih radova - 6. srpnja 2020.

Student/ica

Mentor/ica

Sastav povjerenstva

Vrijeme

Završni radovi

Helena Sreček

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

Prof. dr. sc. Saša Božić

Doc. dr. sc. Dražen Cepić

Četvrtak, 9. srpnja  u 10.30 sati

Lea Stojanović

Doc. dr. sc. Dražen Cepić

Prof. dr. sc. Saša Božić

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

Diplomski radovi

Petar Sikirić

Prof. dr. sc. Saša Božić

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

Doc. dr. sc. Dražen Cepić

Četvrtak, 9. srpnja  u 12 sati

Danijela Paska

 
Termini obrana završnih i diplomskih radova - 2. srpnja 2020.

Kandidat/kinja

Mentor/ica

Sastav povjerenstva

Vrijeme

Završni radovi

Dunja Mikić

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Doc. dr. sc. Željka Tonković

Ponedjeljak, 6. srpnja  u 10 sati

Matea Brajković

Doc. dr. sc. Željka Tonković

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Diplomski radovi

Helena Jurina

Doc. dr. sc. Željka Tonković

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Ponedjeljak, 6. srpnja  u

13 sati

Ema Bašić

Doc. dr. sc. Željka Tonković

Mateja Celenko

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Doc. dr. sc. Željka Tonković

Zainteresirani za sudjelovanje na online obrani putem Zooma mogu se javiti e-mailom mentoru/ici dan prije obrane.

 

 
Obrana diplomskog rada - 15. lipnja 2020.

U srijedu 17. lipnja Dino Rušinović, student jednopredmetnog diplomskog studija Kulturna sociologija, održat će online obranu diplomskog rada Internetski memi u sociologijskoj perspektivi pred Povjerenstvom u sastavu:

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada

doc. dr. sc. Sven Marcelić

doc. dr. sc. Krešimir Krolo (mentor)

Zainteresirani za sudjelovanje na online obrani putem MS Teamsa mogu se javiti e-mailom doc. dr. sc. Krešmiru Kroli (mentoru) dan prije obrane.

 
Obrana diplomskog/završnog rada - 19. veljače 2020.

Z/D

Mentorice

Kandidati

Povjerenstvo

Datum

D

Doc. dr. sc. Željka Tonković

Hrvoje Pašalić

Doc. dr. sc. Valerija Barada

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

25. veljače

16.30 – 17.30h

dvorana 121

Z

Doc. dr. sc. Valerija Barada

Mihaela Ostojić

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

26. veljače

10.00h

dvorana 203

D

Doc. dr. sc. Valerija Barada

Lana Anđel

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

26. veljače

11.00 – 14.00h

dvorana 203

D

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Antonija Čarija

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

D

Prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

Ante Skelin

Doc. dr. sc. Sven Marcelić

Doc. dr. sc. Željka Zdravković

Nakon obrane, da bi u Studentskoj referadi napravili administrativni završetak studija i dobili Potvrdu studenti trebaju položili sve ispite i obraniti završni rad/ispit na obje studijske grupe.

Sa studija sociologije u studentsku referadu se dostavlja:

A) Jedan (1) tvrdi uvez završnog/diplomskog rada i cd (1) sa završnim/diplomskim radom u pdf-u

B) Vlastoručno potpisanu izjava o akademskoj čestitosti (za pohranu u dosje)

C) Vlastoručno potpisanu izjava o pohrani završnog/diplomskog rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

D) Potvrda mentora kojom se odobrava predaja završnog/diplomskog rada nakon održane obrane (popunjava i potpisuje mentor/komentor) koju preuzimate u tajništvu Odjela za sociologiju 

E) Zapisnik s obrane koji preuzimate u Tajništvu Odjela za sociologiju

F) Za preddiplomski studij sociologije (A1) u tajništvu odjela dobit ćete uplatnicu na 100kn za troškove izrade diplome kada dođete po zapisnik s obrane, za diplomske studije u Strudentskoj referadi dobit ćete uplatnicu na iznos od 200kn za troškove izrade diplome kada dođete po Potvrdu o završetku studija

Upute:

Link 

Link 1

Link 2

 

 
Ispitni termini/obrane radova - zimski ispitni rok akademske godine 2019./2020. - 13. siječnja 2020.

 

TERMINE ISPITA ZA ZIMSKI ISPITNI ROK MOŽETE POGLEDATI OVDJE. - Ažurirano 11. 2. 2020.

Upute za prijavu/odjavu ispita

Studenti koji se vode kroz ISVU prijavljuju i odjavljuju ispite elektroničkim putem pomoću Studomata.

Za rad na Studomatu studenti se prijavljuju upisivanjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

  • Studenti koji se vode u evidenciji ISVU sustava, ispite će prijavljivati i odjavljivati isključivo putem Studomata
  • Student može prijaviti ispit ako je stekao uvjete za prijavu ispita prema izvedbenom planu nastave
  • Ispit se može prijaviti najkasnije 3 dana prije roka ispita i odjaviti 3 dana prije roka ispita. Na studomatu student vidi točno vrijeme prijave i odjave ispita
  • U slučaju problema oko ispitnih rokova (rok se ne pojavljuje na Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit i sl.) studenti se trebaju javiti u tajništvo Odjela
  • Datum ispitnog termina u ISVU se ne mora poklapati s ispitnim terminima objavljenim na mrežnim stranicama
  • Ispravni termini su oni objavljeni na mrežnim stranicama. Može doći do promjene ispitnog termina što će biti vidljivo samo na mrežnim stranicama
  • Student je dužan provjeriti svoju ocjenu na Studomatu. Eventualne nepravilnosti (krivo evidentirana ili neevidentirana ocjena) student odmah treba prijaviti u tajništvo Odjela
  • Sve dodatne informacije o ispitima dostupne su u tajništvu Odjela.