Odjel za sociologiju

Savršena ustanova je ustanova koja je stalno, neprestano zabrinuta vlastitom nesavršenošću.

Zygmunt Bauman

 

Vizija Odjela za sociologiju je da bude u hrvatskom sociološkom prostoru prepoznat kao znanstveno i istraživački propulzivan, a u europskom kao pouzdan i kvalitetan partner koji afirmira mogućnosti sociologije u rješavanju društvenih problema i razvoja zajednice.

 

Misija Odjela za sociologiju je omogućiti studentima/icama, ali i cjelokupnoj zajednici razvijanje znanja i vještina za aktivno građanstvo i bolju prilagodbu sve bržim društvenim promjenama. Ova se misija može ostvariti samo kvalitetnim, društveno relevantnim istraživanjima i stalnim unaprjeđivanjem nastavne, znanstvene i mentorske sposobnosti znanstveno-nastavnog osoblja. Drugim riječima, misija Odjela počiva na integraciji nastavne i društvene odgovornosti s najnovijim znanstvenim spoznajama. Pretpostavka ostvarenja misije Odjela također je razvijanje sociologije kao interpretativne, kritičke i istraživačke znanosti te akademske discipline koja je prisutna u javnom diskursu i korisna zajednici.

 

Ciljevi Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru su:

-  poticati kvalitetu nastave i istraživanja,

-  poticati studente/ice na kritičko mišljenje i samostalni istraživački rad,

-  poticati nastavno osoblje kao i studente/ice na korištenje najrelevantnijih spoznaja struke,

-  poticati transfer znanja stečenog kroz nastavni proces prema zajednici i društvu,

-  razvijati i održavati kulturu rasprave i demokratskog djelovanja,

-  poticati intedisciplinarnost, osobito u područjima koja, poput kulturnih studija, integriraju 

   postavke i metode društvenih i humanističkih znanosti,

-  promicati međunarodnu mobilnost i suradnju nastavnika/ica, studenata/ica, istraživača/ica i

   administrativnog osoblja,

-  poticati nastavnike/ice u suradničkim zvanjima na usavršavanje, 

-  unapređivati kvalitetu nastavnog procesa kroz različite radionice pomoću kojih se

   unapređuju 

   spoznaje o Bolonjskom procesu kao i metodičko-didaktičkim vještinama,

-  promicanje atraktivnosti studijskog programa i konkurentnosti unutar europskog obrazovnog

   prostora  razvijenjam združenih studija diplomske razine i doktorske razine.