Odjel za sociologiju

Nastavnik/ca
Zvanje

Funkcija

      Područje znanstvenog                   interesa                               

        Kontakt / Konzultacije

 

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
izvanredna profesorica

pročelnica

žene, rad, profesije, kvalitativne metode istraživanja

vbarada@unizd.hr
023/200-739
 srijeda, 12:00-14:00, soba 117 (uz prethodnu najavu mailom)

 

doc. dr. sc. Željka Zdravković
docentica

zamjenica pročelnice metode istraživanja

zzdravko@unizd.hr

023/200-752
srijeda, 11:00-12:00, soba 117

 

 Luka Antonina, mag. soc, 
asistent

 

   

             lantonina@unizd.hr
             023/200-760
  srijeda,17:00-18:00, soba 118

 

prof. dr. sc. Saša Božić,
redoviti profesor u trajnom zvanju

 

sociologija migracija, nacija i nacionalizam, postmigracijski procesi

sbozic@unizd.hr
023/200-748
srijeda, 18:00-19:30, soba 110
(uz prethodnu najavu mailom),

 

doc. dr. sc. Dražen Cepić, 
docent

 

 klase i društvene   nejednakosti, prijateljstvo i   socijabilnost, upravljanje   prirodnim resursima

dcepic@unizd.hr
023/200-567
srijeda, 15:00-16.00 soba 113
(uz prethodnu najavu mailom),

 

prof. dr. sc. Karin Doolan, 
redovna profesorica

  društvene nejednakosti, obrazovanje, posljedice katastrofa

kdoolan@unizd.hr
023/200-681
petak, 11:00-12:00, soba 105

 

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo
izvanredni profesor

 

sociologija medija, medijska istraživanja i metode, mladi i novi mediji, kulturni studiji i novi mediji

kkrolo@unizd.hr
023/200-567
ponedjeljak, 10:00-11:00,soba 114
(uz prethodnu najavu mailom)

 

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić
izvanredni profesor

 

visoko obrazovanje, kvalitativne metode istraživanja, sociološke teorije

smarceli@unizd.hr
023/200-750
srijeda,13:00-14:00, soba 112

 

Pavao Parunov, mag. soc.
asistent

  javne politike i društvene nejednakosti, rod i seksualnost, kvalitativne metode istraživanja 

 pparunov@unizd.hr,
023/200-681
 utorak, 14:00-15:00, soba 105
 

 

mr. sc. Nensi Segarić, 
viša predavačica

 

socijalna ekologija, sociologija obitelji

nsegaric@unizd.hr
023/200-507
utorak, 16:00-17:00, soba 111

 

dr. sc. Marija Šarić,
viša asistentica

ECTS koordinatorica

sociologija rada, migracije, žene, kvalitativne metode istraživanja

msaric1@unizd.hr
023/200-567
utorak,9-10, soba 114
(uz prethodnu najavu mailom)

 

izv. prof. dr.  sc. Željka Tonković
izvanredna profesorica

 

kulturna potrošnja, kulturni kapital i društvene nejednakosti, kulturne i kreativne industrije, kulturna politika, urbana sociologija i sociologija prostora, mrežna teorija i analiza

ztonkovi@unizd.hr
023/200-760
četvrtak, 11:00-12:00, soba 118

 

Sara Čović, mag. soc.
asistentica

  kvantitativne metode istraživanja

scovic21@unizd.hr
023/200-751
soba 113

 
Mislav Škacan, mag. soc.  Asistent - Doktorand   mskacan21@unizd.hr
023/200-750
soba 112
 
Asistent   mdevic20@unizd.hr
023/200-748
Utorak, 11:00-12:00 (uz prethodnu najavu mailom), soba 110.
 
                 
                 

 

Bivši/e nastavnici/e na Odjelu za sociologiju od 2005.

doc. dr. sc. Ivan Puzek

mr. sc. Mirko Petrić (sada na Institutu Ivo Pilar , područni centar Split)

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes (u mirovini)

izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić (sada na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru)

zv. prof. dr. sc. Emilio Cocco (sada na Sveučilištu u Teramu, Italija)

Prof. emer. dr. sc. Esad Ćimić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Biljana Kašić (u mirovini)

Prof. emer. dr. sc. Inga Tomić Koludrović 

Prof. dr. sc. Mario Vrbančić (sada na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru)

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić 

mr. sc. Ratko Čorić, pred.