Department of Sociology

Nastavnik/ca
Zvanje

Funkcija

      Područje znanstvenog                   interesa                               

        Kontakt / Konzultacije

 

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada
izvanredna profesorica

pročelnica

žene, rad, profesije, kvalitativne metode istraživanja

vbarada@unizd.hr
023/200-739
 srijeda, 12:00-14:00, soba 117 (uz prethodnu najavu mailom)

 

doc. dr. sc. Željka Zdravković
docentica

zamjenica pročelnice metode istraživanja

zzdravko@unizd.hr

023/200-752
srijeda, 11:00-12:00, soba 117

 

 Luka Antonina, mag. soc, 
asistent

 

   

             lantonina@unizd.hr
             023/200-760
  srijeda,17:00-18:00, soba 118

 

prof. dr. sc. Saša Božić,
redoviti profesor u trajnom zvanju

 

sociologija migracija, nacija i nacionalizam, postmigracijski procesi

sbozic@unizd.hr
023/200-748
srijeda, 18:00-19:30, soba 110
(uz prethodnu najavu mailom),

 

doc. dr. sc. Dražen Cepić, 
docent

 

 klase i društvene   nejednakosti, prijateljstvo i   socijabilnost, upravljanje   prirodnim resursima

dcepic@unizd.hr
023/200-567
srijeda, 15:00-16.00 soba 113
(uz prethodnu najavu mailom),

 

mr. sc. Ratko Čorić, 
predavač

 

povijesna sociologija, sociologija kulture

rcoric@unizd.hr
023/200-544
ponedjeljak, 11:00-12:00,
soba 116
 

 

prof. dr. sc. Karin Doolan, 
redovna profesorica

  društvene nejednakosti, obrazovanje, posljedice katastrofa

kdoolan@unizd.hr
023/200-681
petak, 11:00-12:00, soba 105

 

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo
izvanredni profesor

 

sociologija medija, medijska istraživanja i metode, mladi i novi mediji, kulturni studiji i novi mediji

kkrolo@unizd.hr
023/200-567
ponedjeljak, 10:00-11:00,soba 114
(uz prethodnu najavu mailom)

 

izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić
izvanredni profesor

 

visoko obrazovanje, kvalitativne metode istraživanja, sociološke teorije

smarceli@unizd.hr
023/200-750
srijeda,13:00-14:00, soba 112

 

Pavao Parunov, mag. soc.
asistent

  javne politike i društvene nejednakosti, rod i seksualnost, kvalitativne metode istraživanja 

 pparunov@unizd.hr,
023/200-681
 utorak, 14:00-15:00, soba 105
 

 

doc. dr. sc. Ivan Puzek, docent

 

gradovi i kreativne industrije, kvantitativne metode istraživanja

ivan.puzek@unizd.hr
023/200-769
petak, 10:00-12:00, soba 119

 

mr. sc. Nensi Segarić, 
viša predavačica

 

socijalna ekologija, sociologija obitelji

nsegaric@unizd.hr
023/200-507
utorak, 16:00-17:00, soba 111

 

dr. sc. Marija Šarić,
viša asistentica

ECTS koordinatorica

sociologija rada, migracije, žene, kvalitativne metode istraživanja

msaric1@unizd.hr
023/200-567
utorak,9-10, soba 114
(uz prethodnu najavu mailom)

 

izv. prof. dr.  sc. Željka Tonković
izvanredna profesorica

 

kulturna potrošnja, kulturni kapital i društvene nejednakosti, kulturne i kreativne industrije, kulturna politika, urbana sociologija i sociologija prostora, mrežna teorija i analiza

ztonkovi@unizd.hr
023/200-760
četvrtak, 11:00-12:00, soba 118

 

Sara Čović, mag. soc.
asistentica

  kvantitativne metode istraživanja

scovic21@unizd.hr
023/200-751
soba 113

 
Mislav Škacan, mag. soc.  Asistent - Doktorand   mskacan21@unizd.hr
023/200-750
soba 112
 
Asistent   mdevic20@unizd.hr
023/200-748
Utorak, 11:00-12:00 (uz prethodnu najavu mailom), soba 110.
 
                 
                 

 

Bivši/e nastavnici/e na Odjelu za sociologiju od 2005.

mr. sc. Mirko Petrić (sada na Institutu Ivo Pilar , područni centar Split)

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes (u mirovini)

Izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić (sada na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru)

Izv. prof. dr. sc. Emilio Cocco (sada na Sveučilištu u Teramu, Italija)

Prof. emer. dr. sc. Esad Ćimić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Vjeran Katunarić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Biljana Kašić (u mirovini)

Prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović (sada na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Split)

Prof. dr. sc. Mario Vrbančić (sada na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru)