Odjel za sociologiju

Objavljen znanstveni rad

Objavljen znanstveni rad

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković objavila je u suautorstvu s Tajanom Jaklenec, dipl. ing. arh. (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) izvorni znanstveni rad pod naslovom „Mapping of the Socio-Semantic Network of the Arhitektura Magazine (1931-1934)“. Članak je objavljen u novom broju časopisa Interdisciplinary Description of Complex Systems (Web of Science). U radu se koristi metafora mreže kako bi se opisalo fenomene koji se pojavljuju u cirkulaciji ideja, ljudi i artefakta unutar časopisa Arhitektura (1931.-1934.). Korištenjem kvantitativne mrežne analize, cilj istraživanja bio je utvrditi kako socijalne veze i korišteni koncepti zajednički oblikuju novi arhitektonski diskurs. Rad je dostupan na poveznici.

Content