Odjel za sociologiju

Obavijesti

Sudjelovanje na Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva

Sudjelovanje na Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva

U Splitu se 19. i 20. svibnja 2023. odvio IX. Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva na temu „Hrvatska: podvojeno društvo?“. Odjel za sociologiju su predstavili: 
•    Dražen Cepić, Sven Marcelić i Mislav Škacan s izlaganjem „Tko uništava morske i obalne resurse? Atribucija krivnje između različitih sektora ribarstva i lokalne zajednice“; 
•    Mislav Dević s izlaganjem „Socijalni kapital i amoralni familizam: mješovitometodsko istraživanje“; 
•    Željka Zdravković (s koautorima) s izlaganjem „Kulturne prakse i društvene nejednakosti: Hrvatska u europskom kontekstu“; 
•    Željka Tonković i Dražen Cepić (s koautorima) s izlaganjem „Podvojenost pandemijskih diskusijskih mreža: povezanosti osobnih mreža s pridržavanjem epidemioloških mjera, cijepljenjem i procjenom rizika od COVID-19“; 
•    Krešimir Krolo s izlaganjem „Gledaj (TV) i uči: uloga utjelovljenog kulturnog kapitala u objašnjenju „tradicionalne“ i digitalne medijske pismenosti“; 
•    Valerija Barada i Karin Doolan (s koautoricama) s izlaganjem „Organizacije civilnog društva: sužavanje polja djelovanja i otpornost temeljena na prekarnosti“; 
•    te Ana Žuvela i Željka Tonković s izlaganjem „Uvjetovanosti i perspektive kulturnih centara kao prostora društvenosti: studija slučaja kulturnih centara“. 
Više o programu cijelog Kongresa
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva
Održano izlaganje

Održano izlaganje

Asistentica Sara Čović je 17. svibnja u sklopu studentskog projekta ARTneza - Dani povijesti umjetnosti održala izlaganje ""Nova žena" u novoj objektivnosti". Središnja tema projekta je "Koncept žene kroz prizmu različitih humanističkih pristupa", a Sara se u svom izlaganju
osvrnula na prikaze emancipirane "nove žene" u likovnosti pokreta Neue Sachlichkeit. 
ARTneza je projekt studenata povijesti umjetnosti Sveučilišta u Zadru koji se ove godine održava od 15. do 20. svibnja.
 

Pročitaj više
Održano izlaganje
Održano predavanje

Održano predavanje

Prof. dr. sc. Saša Božić održao je predavanje "Migrants, Nationalism and Violence"  12. svibnja, a doktorandica Združenog doktorskog studija sociologije lokalnog i regionalnog razvoja Elizaveta Malik je održala izlaganje "Integration of Ukrainian Refugees in Zadar: The Role of NGOs" 13. svibnja, na međunarodnom doktorskom tečaju "Divided Societies" u IUC Dubrovnik.

Pročitaj više
Održano predavanje
Obiteljski život u Hrvatskoj – između rada i djece

Obiteljski život u Hrvatskoj – između rada i djece

U četvrtak, 11.svibnja, održano je posljednje izlaganje u ovogodišnjoj seriji Javne sociologije. U ovom terminu, panel izlaganje su održali izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, Sara Čović, mag. soc., Pavao Parunov, mag. soc i doc. dr. sc. Željka Zdravković uz doprinos dr. sc. Marije Šarić, postdok. u pripremi izlaganja. Izlaganje je održano na temu obiteljskog života u Hrvatskoj i to kroz dimenzije – kućanski rad s obzirom na rodno opterećenje, konflikte u usklađivanju radnih i obiteljskih obaveza te sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Izlaganje je održano na temelju istraživačkih nalaza prikupljenih u anketnom istraživanju provedenog u šest hrvatskih regija u sklopu projekta "Utjecaj javnih politika na na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - Prostori promjene". Nositelj projekta je udruga B.a.B.e., a za Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju je partner u istraživačkoj dionici projekta

Pročitaj više
Obiteljski život u Hrvatskoj – između rada i djece
Poslijediplomski tečaj

Poslijediplomski tečaj

Od 8. do 13. svibnja 2023. u Inter-univerzitetskom centru Dubrovnik (IUC), u organizaciji prof. dr. sc. Saše Božića održava se 24. poslijediplomski tečaj Podijeljena društva koji je ovaj puta posvećen odnosu nacionalizma i nasilja (Divided Societies XXIV: Nationalism and Violence). Tečaj je okupio četrdeset znanstvenika, predavača i poslijediplomskih studenata u području sociologije, politologije, studija međunarodnih odnosa, prava i drugih društvenih znanosti iz Hrvatske, Irske, Italije, Kanade, Nigerije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Slovačke , Slovenije, Srbije, Turske i Ukrajine. Na tečaju sudjeluju i studenti Međunarodnog doktorskog studija sociologije regionalnog i lokalnog razvoja iz Sveučilišta u Zadru.

Pročitaj više
Poslijediplomski tečaj
Sudjelovanje na  konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

Na Sveučilištu u Zadru se od 27. do 29. travnja državala konferencija „In the Frictions: Fragments of Care, Health and Wellbeing in the Balkans“ u organizaciji Odjela za etnologiju i antropologiju. Odjel za sociologiju je u programu konferencije sudjelovao s četiri izlaganja.
Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i doc. dr. sc. Ivan Puzek su održali izlaganje „Thinking about the family: conceptualization and operationalization of cognitive and emotional labor“ na kojem su surađivale i Blanka Čop, mag. soc. i Jasna Račić, mag. soc.

Izlaganje je održano na temelju kvantitativnih rezultata prikupljenih u projektu „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“ u kojem naš odjel sudjeluje kao istraživački partner. U istom projektu se provodi i kvalitativno istraživanje, a prve rezultate su izložili izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Pavao Parunov, mag. soc. u izlaganju „Doing nature, doing nurture: practiced and symbolic gendered parenting care style in the family“ na kojem su u pripremi sudjelovale i Blanka Čop, mag. soc., Jasna Račić, mag. soc. i dr. sc. Marija Šarić, post dok.
Osim toga, samostalna izlaganja su održali i dr. sc. Marija Šarić, post dok., s izlaganjem "Who am I to you: migrant caregivers’ work experiences in the private household" i Pavao Parunov, mag. soc. s izlaganjem “Who’s ‘making a wish’ and for what – reconfiguring the role of state in Croatian systems of elderly care”.

Pročitaj više
Sudjelovanje na konferenciji
Sudjelovanje na sastanku radne grupe

Sudjelovanje na sastanku radne grupe

Doc. dr. sc. Dražen Cepić je 28.4.2023. sudjelovao na sastanku radne grupe u okviru Fish-X projekta (Horizon Europe), na temu „Looking into the future: Small-Scale Fisheries Digitalization in the Mediterranean Sea”. 
Cilj sastanka bio je okupiti stručnjake za ribarstvo i predstavnike nacionalnih i Europskih maritimnih upravljačkih tijela, kako bi se kroz diskusiju iznašli najbolji načini za provođenje digitalizacije u okviru  mediteranskog malog ribarstva. 
Kao pozvani panelist, doc. dr. sc. Dražen Cepić je predstavio rezultate istraživanja dobivene kroz projekt „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“, koji se, pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost, provodi na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na sastanku radne grupe
Predavanje u okviru Festivala znanosti

Predavanje u okviru Festivala znanosti

U srijedu, 26. travnja, na Odjelu za sociologiju se održalo predavanje naslova "Ribanje i ribarsko prigovaranje u sociološkim istraživanjima" koje je organizirano u sklopu Festivala znanosti na temu "Priroda i društvo". Festival se održava na raznim lokacijama od 24. - 29. travnja 2023. 
Doc. dr. sc. Dražen Cepić, izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić, Mislav Škacan, mag. soc. i doc. dr. sc. Ivan Puzek prezentirali su rezultate istraživanja dobivene kroz projekt „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“, koji se, pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost, provodi na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Predavači su pojasnili specifičnosti raznih kategorija ribarstva i ribolova na Jadranu te govorili o temama koje se istražuju u projektu, kao što su: tko su sve ribari danas u Hrvatskoj i kako žive te kako gledaju na očuvanje riba i okoliša te na postojanje krivolovnih praksi. 

Pročitaj više
Predavanje u okviru Festivala znanosti
Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji

Doc. dr. sc. Željka Zdravković, Blanka Čop, mag. soc. i dr. sc. Marija Šarić sudjelovale su na 41. International Labour Process Conference: „Fair and decent work in a Global Economy?“ s izlaganjem „The influence of working conditions and household organization on work-family conflict among working parents in Croatia“.  U izlaganju su predstavile dio rezultata kvantitativnog istraživanja provedenog u okviru projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. 
Konferencija se odvijala u razdoblju od 12. - 14. travnja 2023. na Sveučilištu Strathclyde, Glasgow, UK, i na daljinu.

Više o konferenciji 
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji
Promocija knjige

Promocija knjige

U utorak 18. travnja, s početkom u 12:00, u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Stari kampus) održat će se promocija knjige "Kultura (bez) zajednice: prema društveno-kulturnom centru u Zadru" koju potpisuju izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju te dr. sc. Ana Žuvela (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb). Uz autore, knjigu će predstaviti i recenzentica izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci). 
 

Pročitaj više
Promocija knjige
First45679111213Last