Department of Sociology

Obavijesti

CEEPUS – Nastavna mobilnost

CEEPUS – Nastavna mobilnost

U sklopu CEEPUS mreže “Sociology for Societies – Understanding socio-cultural changes in contemporary society”, asistent, Pavao Parunov, boravio je od 5. do 11. prosinca na Odjelu za sociologiju na Fakultetu za društvene studije pri Masaryk sveučilištu u Brnu. Pavao je na Odjelu ostvario nastavnu mobilnost te je uz mentorstvo doc.dr.sc. Radima Marade sudjelovao u izvedbi nastave na diplomskom studiju sociologije na kolegijima “Current Themes in Sociology” i “Contemporary Cultural Sociology.
 

Pročitaj više
CEEPUS – Nastavna mobilnost
Studentsko sudjelovanje

Studentsko sudjelovanje

Studentice Jelena Žunić i Anja Rudan sudjelovale su u intenzivnom događaju u trajanju od 3 dana od 24. studenog do 26. studenog pod nazivom Otpornost zajednice: Prema izgradnji zajedničke budućnosti, koje se bavilo participativnim praksama zajednice u kontekstu izgradnje tj. spekulacija o budućnosti. Sve aktivnosti odvijale su se na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu. Neki od gostiju radionice bili su Dash N’ Dem (Dash Macdonald i Demitrios Kargotis), dizajnerska “akcijska grupa“ iz Velike Britanije, Ana Jeinić, nezavisna istraživačica u području arhitekture, edukatorica i kuratorica iz Austrije i Bosne i Hercegovine, Sara Božanić, transmedijska dizajnerica, strateg i edukatorica iz Slovenije, Oleg Morović iz prostora za urbanu kulturu Kasarna iz Fažane; Irena Borovina iz društvenog centra udruge Vestigium iz Vrbana te Dinko Peračić i Miranda Veljačić iz Platforme 9.81. Domen Fras s ljubljanske Akademija likovne umjetnosti i dizajna. Cijelom radionicom koordinirali su nastavnici Ivica Mitrović i Oleg Šuran. 

Pročitaj više
Studentsko sudjelovanje
Projekt – mobilnost – poziv za studente/ice

Projekt – mobilnost – poziv za studente/ice

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Odsjek za ekonomiju Sveučilišta u Barceloni te Institut za europske urbane studije Sveučilišta Bauhaus u Weimaru surađuju na Erasmus+ BIP (Blended Intensive Program) projektu o municipalističkim pokretima, odnosno pokretima usmjerenima na jačanje lokalne razine upravljanja zajednicama.
Municipalistički se pokreti zalažu da se odluke o važnim pitanjima za zajednicu donose u samim tim zajednicama te da ti procesi odlučivanja budu inkluzivni na način da obuhvaćaju što više aktera iz zajednice. Srž municipalističkih pokreta čini ideal upravljanja „odozdo“, od strane „običnih“ ljudi.
U okviru projekta 5 studenata/ica Odjela za sociologiju, koji studiraju na diplomskoj razini studija, sudjelovat će tijekom ljetnog semestra 2022./2023. godine u on-line susretima s kolegama/icama iz Barcelone i Weimara, a koji će biti posvećeni teoriji i praksi municipalističkih pokreta. Dodatno, u periodu od 30. 04. 2023. do 12. 05. 2023., ti će studenti s kolegama iz Barcelone i Weimara provesti istraživanje manjeg opsega o municipalističkim inicijativama u Zagrebu. Provedeno istraživanje može biti i sastavni dio diplomskog rada.

Za sudjelovanje u projektu dodjeljuje se 5 ECTS boda, a troškovi sudjelovanja u projektu pokriveni su projektnim sredstvima. Bodovi se upisuju u dopunsku ispravu o diplomi.
Pozivamo studentice i studente da se prijave za sudjelovanje u projektu.

Pročitaj više
Projekt – mobilnost – poziv za studente/ice
Sudjelovanje  na međunarodnoj konferenciji

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada sudjelovala je na 5. konferenciji nacionalnih udruženja Međunarodnog sociološkog društva koja je održala na Fakultetu za primijenjene društvene studije u Novoj Gorici, u Sloveniji. Uz nju su u delegaciji ispred Hrvatskog sociološkog društva sudjelovali dr. sc. Branko Ančić, predsjednik HSD-a i dr. sc. Jaka Primorac, dopredsjednica HSD-a. Konferencija se održavala od 21. do 24. studenog 2022. godine, a okupila je predstavnike nacionalnih udruženja iz svih dijelova svijeta. Glavno predavanje održao je Sari Hanafi, aktualni predsjednik ISA.

Više na poveznici.

Pročitaj više
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji
Sudjelovanje u radu ekspertne grupe

Sudjelovanje u radu ekspertne grupe

Doc. dr. sc. Dražen Cepić je od 7. do 11. studenog 2022. sudjelovao u radu ekspertne radne grupe Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF) Europske komisije. Petodnevni sastanak je bio održan na temu “Social data in EU fisheries”, pri čemu je ekspertna grupa raspravljala o različitim dimenzijama prikupljanja podataka o ribarstvu na razini zemalja članica EU, kao što su integracija društvenih i ekonomskih aspekata odnosno daljnji razvoj socijalnih indikatora u godišnjim i višegodišnjim izvještajima. Rad uložen u razvoj istraživačkih instrumenata u okviru HRZZ projekta “Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima” na ovaj način informira prikupljanje podataka u europskom ribarstvu. 

Pročitaj više
Sudjelovanje u radu ekspertne grupe
Završni sastanak projekta platEU i javno predavanje D. Nieborga „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“

Završni sastanak projekta platEU i javno predavanje D. Nieborga „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“

17. listopada 2022. godine, održan je završni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta „Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU“ u organizaciji Instituta za međunarodne odnose, a na kojem je partner bio i Odjel za sociologiju. Na ovom sastanku su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Luka Antonina, mag. soc.
Završni sastanak se odvio u dva dijela. U sklopu prvog djela predstavljene su sveukupne projektne aktivnosti i konačni rezultati projekta; dok je u sklopu drugog dijela sastanka zainteresirana javnost mogla poslušati predavanje Davida Nieborga sa Sveučilišta u Torontu, pod nazivom „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“. Predavanje je organizirano u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti (ADU) u Zagrebu.
Više o predavanju pročitajte u prikazu kolege Luke Antonine.

 

 

 

Pročitaj više
Završni sastanak projekta platEU i javno predavanje D. Nieborga „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“
Gostujući predavači

Gostujući predavači

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo od 7. do 11. studenog borave na Sveučilištu u Grazu, gdje sudjeluju kao gostujući predavači u sklopu CEEPUS mreže Sociology for Societies – Understanding socio-cultural changes in contemporary societies. U utorak su sudjelovali na radionici na kojoj su predstavili aktivnosti Odjela i aktualne istraživačke interese. 

Pročitaj više
Gostujući predavači
Studijski boravak

Studijski boravak

Doc. dr. sc. Dražen Cepić proveo je tjedan dana na studijskom boravku u Stockholm Resilience Centre. U okviru istraživačkog posjeta je održao predavanje „Conflict and cooperation in Adriatic fisheries” i kraću prezentaciju projekta na tjednom sastanku Centra, sudjelovao u radu dvaju radnih grupa (“Co-evolutionary dynamics of social-ecological systems/SES-LINK” i “Interacting Complexities”), te održao individualne sastanke s doktorandima, poslijedoktorandima i istraživačima koji rade na istraživanju socijalnih i socio-ekoloških aspekata ribarstva. Posjet je organiziran u okviru HRZZ projekta „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“, kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Pročitaj više
Studijski boravak
Održan radni sastanak konzorcija projekta INVENT

Održan radni sastanak konzorcija projekta INVENT

U razdoblju između 6. i 8. listopada 2022., na Sveučilištu u Zadru održan je radni sastanak konzorcija projekta Invent (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu), koji se realizira unutar programskog okvira Europske komisije OBZOR 2020.
Na radnom sastanku razmatrale su se teme povezane s aktivnostima projekta u njegovoj završnoj godini. Sastanak je, u suradnji s Odjelom za sociologiju Sveučilišta u Zadru, organizirao Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, čiji su znanstvenici/e u konzorciju zaduženi za koordinaciju radnog paketa 7 (WP7).

Radni sastanak konzorcija su organizirali prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković. Osim radnih aktivnosti povezanih s predstojećim zadacima projekta, sastanak je uključio i dva studijska posjeta: Muzeju i kući soli u Ninu te Muzeju dvije palače u Zadru. 
 

Pročitaj više
Održan radni sastanak konzorcija projekta INVENT
Uspješna prijava projekta

Uspješna prijava projekta

U okviru Erasmus+ programa odobreno je financiranje projekta "Expanding the network of Inclusion, Diversity, Equity and Access (IDEA) practitioners in higher education through institutional capacity building" u čijoj su prijavi uz Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru sudjelovali i sljedeći projektni partneri: Sveučilište u Ljubljani, University College Dublin, Sveučilište u Beogradu, Knowledge Innovation Centre s Malte te predlagatelj projekta Erasmus Sveučilište u Rotterdamu. Projekt traje 3 godine, a započeo je s 1. rujna 2022. godine. U fokusu projekta su organizacijske strukture i procesi koji doprinose inkluzivnijim visokoškolskim institucijama. Suradnici na projektu s Odjela su mag. Pavao Parunov i izv.prof.dr.sc. Karin Doolan.
 

Pročitaj više
Uspješna prijava projekta
First45679111213Last