Odjel za sociologiju

Obavijesti

Predavanje na ljetnoj školi

Predavanje na ljetnoj školi

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković održala je pozvano predavanje pod naslovom  „Practices of civic-public partnerships in Southeast Europe“ na međunarodnoj ljetnoj školi „Liquid Frameworks, Solid Institutions - Building Participation from the bottom up“ koja se održala u Ohridu (Sjeverna Makedonija), od 19. do 23. rujna, u organizaciji Kooperative – Regionalne platforme za kulturu. Tema ove ljetne škole bili su inovativni i participativni modeli donošenja odluka i upravljanja, demokratizacija javne infrastrukture u kulturi i zagovaranje za kulturne politike usmjerene prema zajednici. Više informacija dostupno preko poveznice

Pročitaj više
Predavanje na ljetnoj školi
Pozvano predavanje

Pozvano predavanje

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo održali su pozvano predavanje pod naslovom „Izgubljena publika: obrasci kulturne participacije mladih na primjeru muzejsko-galerijskih sadržaja“ na 12. skupu muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem „Teško dohvatljive skupine posjetitelja – izazovi i rješenja“. Skup je održan u Zadru od 21. do 24. rujna 2022.

Više informacija dostupno preko poveznice.
 

Pročitaj više
Pozvano predavanje
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo i izv. prof. dr. sc. Željka Tonković sudjelovali su na 9. konferenciji istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva (European Sociogical Association – ESA), pod naslovom Culture(s) on the Margins, održanoj na Sveučilištu Portsmouth (Ujedinjeno Kraljevstvo) u razdoblju od 30. kolovoza do 2. rujna 2022. godine. 
Program konferencije dostupan je preko sljedeće poveznice 

Pročitaj više
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji
Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru

Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru

Raspisan je Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru (Hrvatska) i Sveučilišta u Teramu (Italija) za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije akademska godina 2022./2023.

Odluka o raspisu natječaja / Natječaj za upis studenata / Skraćeni natječaj / Prijava za upis

Pročitaj više
Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru
Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"

Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"

Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept" koji je uredio prof. dr. sc. Saša Božić, u znanstvenom časopisu Innovation: The European Journal of Social Science Research (IF=1,88, Q1).
 
U tematu se analizira upotreba termina i koncepta inovacije u različitim područjima znanosti te raspravlja temeljna definicija inovacije. Radovi potiču utemeljenje koncepta inovacije u uvjetima sve češćeg korištenja i primjene tog koncepta. 
 

Pročitaj više
Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"
Međunarodna ljetna doktorska školu Odjela za sociologiju i ASEN-a

Međunarodna ljetna doktorska školu Odjela za sociologiju i ASEN-a

Od 6. do 11. lipnja na Sveučilištu u Zadru se održava međunarodna doktorska ljetna škola Nations and Nationalisms u organizaciji Odjela za sociologiju (prof. dr. sc. Saša Božić) i The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism – ASEN (prof. dr. sc. Jonathan Hearn, University of Edinburgh i prof. dr. sc. Siniša Malešević, University College Dublin). Na međunarodnoj doktorskoj školi sudjelovat će 20 poslijediplomskih studentica i studenata iz međunarodnih sveučilišta i 5 poslijediplomskih studentica i studenata iz Sveučilišta u Zadru, a predavat će 13 uglednih međunarodnih znanstvenika. Cilj doktorske škole je analizirati društvenu dinamiku nacija-država i nacionalizama kroz široki prostor i vrijeme te odgovoriti na sljedeća pitanja:
Zašto se nacionalizam dokazao kao moćna i trajna snaga u modernom dobu? Zašto se nacija-država etablirala kao središnji organizirajući oblik društvenog i političkog života u posljednjih dvjesto godina? Koju je ulogu igrala globalizacija u stvaranju povratne reakcije populističkih i nativističkih pokreta? Razlikuju li se suvremeni populistički i nativistički pokreti od svojih pandana iz 19. i 20. stoljeća?

Pročitaj više
Međunarodna ljetna doktorska školu Odjela za sociologiju i ASEN-a
Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad

Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad

U novom broju uglednog međunarodnog časopisa Communist and Post-Communist Studies (IF=1.062, Q2), temat pod naslovom "Class Dynamics from Socialism to Post-Socialism" uređuju izv. prof. dr. sc. Karin Doolan i doc. dr. sc. Dražen Cepić.
Pored uvodnog teksta, dr. sc. Karin Doolan i dr. sc. Dražen Cepić su u tematu objavili i znanstveni rad pod naslovom "Class Analysis as Systemic Critique: A Historical Case Study", u su-autorstvu s izv. prof. dr. sc. Danijelom Dolenec s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad nastali su u okviru projekta “Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“, koji se pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost, od 2016 do 2020. godine., proveo na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Poveznica na uvodni tekst „Introduction to the Special Issue on Class Dynamics from Socialism to Post-Socialism“:

Poveznica na znanstveni rad "Class Analysis as Systemic Critique: A Historical Case Study":

Poveznica na tematski broj

Pročitaj više
Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad
Sudjelovanje na 23. Danima psihologije

Sudjelovanje na 23. Danima psihologije

Mislav Škacan, mag. soc., i doc.dr.sc. Dražen Cepić su sudjelovali na 23. Danima psihologije održanima na Sveučilištu u Zadru od 26. do 28. svibnja 2022., kao su-autori konferencijskog priopćenja pod naslovom "Ribarstvo kao način života: kako žive ribari i ribolovci u Hrvatskoj?". 
U izlaganju održanom u okviru panela "Pomorstvo i ribarstvo - individualne, organizacijske, obiteljske i društvene odrednice", su predstavili preliminarne podatke iz anketnog istraživanja koje se među hrvatskim ribarima i ribolovcima provelo u okviru projekta „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“. Projekt se na Odjelu za sociologiju provodi pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost od 2021. do 2026. godine.
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na 23. Danima psihologije
Sociološki forum

Sociološki forum

Na Odjelu za sociologiju 27.svibnja 2022. održat će se Sociološki forum: Metodološka radionica: istraživanja rada i roda II.
Na radionici će sudjelovati dr. sc. Teo Matković i Katarina Jaklin, mag. soc. s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te Jelena Ostojić, mag. soc. s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. S Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru će sudjelovati: izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, Sara Čović, mag. soc., doc. dr. sc. Sven Marcelić, Pavao Parunov, mag. soc.,  doc. dr. sc. Ivan Puzek, Jasna Račić, mag. soc., dr. sc. Marija Šarić, postdok. i doc. dr. sc. Željka Zdravković. S Katedre za sociologiju Pravnog fakulteta u Splitu će sudjelovati Blanka Čop, mag. soc. Na radionici će se raspravljati o recentnim istraživanjima rada i roda koje provode istraživački timovi sudionika/ca. Na radionici se očekuje sudjelovanje doktoranada/ica s doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja. Radionica će se održavati uživo u zgradi Rektorata, a dio sudionika/ca će biti prisutan na daljinu preko aplikacije Zoom.

Pročitaj više
Sociološki forum
Ciklus Javne sociologije

Ciklus Javne sociologije

U četvrtak, 28. svibnja od 18h u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će se predstavljanje i zajednička diskusija o nalazima dvaju istraživanja o privremenim oblicima rada i zapošljavanja provedenima u sklopu projekta „Rad po mjeri čovjeka“ Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
U sklopu tribine bit će prikazani i nalazi kvalitativnog istraživanja o sezonskom radu, specifičnom obliku rada na određeno karakterističnom za hrvatsko tržište rada te obilježjima i uvjetima takvog rada u kontekstu turističkih djelatnosti u Hrvatskoj.
O tim temama razgovarat ćemo s voditeljem istraživanja i urednikom publikacije, dr. sc. Teom Matkovićem (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) te suradnicama na projektu, Katarinom Jaklin, mag. soc. (IDIZ) i mr. sc. Jelenom Ostojić, asist. (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Tribina se odvija u sklopu programa Javne sociologije, u organizaciji Odjela za sociologiju.

 

Pročitaj više
Ciklus Javne sociologije
First89101113151617Last