Odjel za sociologiju

Obavijesti

Otvoreni dan sociologije 2021./2022.

Otvoreni dan sociologije 2021./2022.

U četvrtak, 16. 12. i petak, 17. 12. 2021. godine Odjel za sociologiju organizira četvrti po redu Otvoreni dan sociologije. Ovogodišnji program, uz promociju prvostupnika i dodjelu pohvala najboljim studenticama, uključuje razgovor o važnosti i ulozi teorije u sociologiji, predstavljanje istraživačkog projekta, razgovor s alumnijima i prezentaciju odličnih diplomskih radova. 
Pozivamo zainteresirane studente i studentice, kao i nastavnike i nastavnice da nam se pridruže.
Program na poveznici.

Brošura

Pročitaj više
Otvoreni dan sociologije 2021./2022.
Pozitivno evaluirano završno izvješće projekta GENMOD

Pozitivno evaluirano završno izvješće projekta GENMOD

Hrvatska zaklada za znanost prihvatila je i pozitivno vrednovala završno izvješće projekta GENMOD, voditeljice prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović, punog naziva „Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“, koji je financirala pod brojem IP-2016-06 u razdoblju od 1. travnja 2017. do 31. kolovoza 2021. Projekt GENMOD izvodio se pri Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, no članovi istraživačke grupe  bili su i znanstvenici s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. 

Istraživačku grupu na projektu Genmod  činili su: prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović (voditeljica projekta), mr. sc. Mirko Petrić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, doc. dr. sc. Željka Zdravković (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), doc. dr. sc. Ivan Puzek (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru), dr. sc. Sara Ursić, dr. sc. Filip Užarević i Augustin Derado, mag. soc (asistent na projektu), te izv. prof. dr. Predrag Cvetičanin (međunarodni konzultant).
Zaklada je ukupnu provedbu projekta ocijenila s ocjenom „A – odličan napredak, projekt je u potpunosti ispunio ciljeve za zadano razdoblje ili je premašio očekivanja“, a u vrednovanju je između ostalog istaknuto kako su „znatno premašeni previđeni rezultati kod više aktivnosti, osobito znanstvenoprodukcijskih“. Također je naglašeno da su diseminacijskim aktivnostima dosegnute „raznovrsne i mnogobrojne publike“, pogotovo kroz „popularnoznanstveno predstavljanje dosadašnjih projektnih rezultata stručnoj i široj javnosti putem predavanja, radionica i istupa u tiskanim i elektroničkim medijima“.

PREGLED


 

Pročitaj više
Pozitivno evaluirano završno izvješće projekta GENMOD
Sudjelovanje na radionici

Sudjelovanje na radionici

Doc.dr. sc. Dražen Cepić je 6. i 7. prosinca 2021. sudjelovao na radionici “Jačanje kapaciteta dionika sektora zaštite prirode i ribarstva o modelu zajedničkog upravljanja u ribarstvu" koju su u Sv. Roku organizirali WWF Adria i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. U okviru radionice održao je i prezentaciju "Sociološki pristupi zajedničkog upravljanju".

Pročitaj više
Sudjelovanje na radionici
Objavljen članak u časopisu British Journal of Sociology

Objavljen članak u časopisu British Journal of Sociology

Mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković, u suautorstvu s izv. prof. Predragom Cvetičaninom (Univerzitet u Nišu), prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović i dr. Adrianom Leguinom (Loughborough University, UK) objavili su članak "From occupational to existential class: How to analyze class structure in hybrid societies (The case of Serbia)" („Od klase temeljene na zanimanjima do egzistencijalne klase: kako analizirati klasnu strukturu u hibridnim društvima (slučaj Srbije)“), u uglednom međunarodnom časopisu British Journal of Sociology.
Članak donosi model višedimenzionalnog proučavanja klase, primjenjiv u tzv. „hibridnim društvima“, koje autori definiraju kao ona u kojima se mehanizmi tržišne eksploatacije miješaju s mehanizmima društvenog isključivanja. Analizirani empirijski podaci prikupljeni su unutar projekata “Životne strategije i strategije preživljavanja kućanstava i pojedinaca u društvima jugoistočne Europe” (Švicarska nacionalna zaklada za znanost - IZ73Z0_152626)  te „Zatvaranje jaza između formalnih i neformalnih ustanova na Balkanu“ (Obzor 2020, projekt br. 693537).
Završno pisanje članka obavljeno je u okviru projekta bilateralne znanstvene suradnje „Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakosti“ (2019.-2022.), koji financiraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Objava članka s rezultatima primjene razvijenog modela na Hrvatsku uslijedit će početkom 2022. godine.

Članku se može pristupiti ovdje.

Izvor slike

Pročitaj više
Objavljen članak u časopisu British Journal of Sociology
Dvije međunarodne posjete na Odjelu za sociologiju

Dvije međunarodne posjete na Odjelu za sociologiju

Tijekom protekla dva tjedna, Odjel za sociologiju je ugostio dvoje međunarodnih kolega. U četvrtak, 28. 10. 2021. posjetio nas je dr. Paolo Gerbaudo s King's Collegea iz Londona s kojim smo raspravljali o mogućnostima suradnje u području digitalne sociologije te razvijanja novijih teorijskih pristupa. U ponedjeljak, 8. 11. 2021. ugostili smo prof. dr. sc. Jurate Sučylaite s Fakulteta za društvene i humanističke znanosti iz Kleipede, Litva, koja je Odjel posjetila u sklopu EUConexus mreže.

Pročitaj više
Dvije međunarodne posjete na Odjelu za sociologiju
Istraživanje o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj

Istraživanje o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i doc. dr. sc. Krešimir Krolo nedavno su u suautorstvu s dr. sc. Anom Žuvelom (Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb) i dr. sc. Deom Vidović (Zaklada Kultura nova) objavili publikaciju "Utjecaj pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj. Izvještaj o rezultatima istraživanja". Istraživanje je provelo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji sa Zakladom Kultura nova. Istraživanje analizira različite segmente pogođenosti i otpornosti kulturnog sektora, kao i mjere podrške sektoru koje su implementirane kao odgovor na krizu. Dobiveni podaci potvrdili su da su pandemija bolesti COVID-19 i potresi drastično pogodili kulturni sektor u Hrvatskoj. Autori istraživanja su na temelju provedene analize uobličili preporuke za nadogradnju kulturnog sustava i implementiranje budućih mjera koje bi mogle odgovoriti na specifične potrebe različitih aktera kulturnog sektora te time ubrzati i olakšati njihov oporavak. Cjeloviti izvještaj istraživanja dostupan je preko sljedeće poveznice.

Pročitaj više
Istraživanje o utjecaju pandemije i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj
Objavljen članak u časopisu Cultural sociology

Objavljen članak u časopisu Cultural sociology

Doc. dr. sc. Sven Marcelić, izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i doc. dr. sc. Krešimir Krolo objavili su članak „Banal Cosmopolitanism? Values and Cultural Repertoires of Youth in Adriatic Croatia“ u časopisu Cultural sociology Britanskog sociološkog društva. 
Tema članka je odnos vrijednosti i kulturnog ukusa i praksi, a predstavljena su tri tipa vrijednosno-kulturnih orijentacija: moderni, prijelazni i tradicionalni. Pokazuje se da su moderne vrijednosti bolje povezane sa stranim kulturnim sadržajima i legitimiziranom kulturom, dok su tradicionalne vrijednosti povezane s domaćom kulturom i tradicijskim kulturnim sadržajima.
Članak je dostupan na poveznici 

Pročitaj više
Objavljen članak u časopisu Cultural sociology
Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je 25. listopada 2021. u online evaluaciji u srednjem razdoblju (mid-term review) Obzor 2020 projekta INVENT (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika). U svojstvu suvoditelja Radnog paketa 7 (WP7), s naslovom „Dekodiranje kulture: stvaranje inkluzivnih kulturnih politika“, govorio je o tome kako dosadašnja postignuća na projektu stvaraju osnovu za aktivnosti unutar ovog sintetskog radnog paketa.
U završnoj fazi projekta (od 25 do 42 mjeseca), u okviru Radnog paketa 7 provest će se, naime, 27 studija slučaja inkluzivnih kulturnih politika, prirediti studija sa znanstvenim rezultatima projekta, priručnik za formuliranje javnih politika te internetski dostupni rječnik središnjih pojmova. Mr. sc. Mirko Petrić govorio je o planiranim procedurama koordinacije dijela aktivnosti drugih radnih paketa u svrhu proizvodnje zacrtanih isporuka, te smjestio dosadašnje rezultate projekta u širi kontekst polja aktualnih kulturnih politika.
Aktivnosti radnih paketa 1 („Koordinacija, monitoring i evaluacija“), 8 („Komunikacija, diseminacija i upotreba projektnih rezultata“) te 9 („Etika, privatnost i upotreba podataka“) predstavila je koordinatorica projekta prof. dr. Susanne Janssen (Erasmusovo sveučilište u Rotterdamu). Izv. prof. dr. Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske kulturne studije jugoistočne Europe) predstavio je aktivnosti Radnog paketa 2 („Analiza literature i prikupljanje empirijskih podataka“), a prof. dr. Semi Purhonen (Sveučilište u Tampereu) aktivnosti Radnog paketa 3 („Mapiranje različitosti“). Prof. dr. Tally Katz-Gerro (Sveučilište u Haifi) izlagala je o Radnom paketu 4 („Globalizirajuće europske kulture“), prof. dr. Nete Nørgaard Kristensen (Sveučilište u Kopenhagenu) o Radnom paketu 5 („Kultura je digitalna/bezgranična“), a prof. dr. Jordi López (Autonomno sveučilište u Barceloni) o Radnom paketu 6 (“Nejednake kulturne prilike“).
Evaluacijski sastanak sazvala je Izvršna agencija za europska znanstvena istraživanja Europske komisije, vodila ga je projektna koordinatorica Giuliana Sicolo, a projektne aktivnosti evaluirali su dr. Péter Krasztev i međunarodna konzultantica za kulturna i umjetnička prava Mary Ann DeVlieg. U završnom obraćanju, evaluatori su izrazili veliko zadovoljstvo projektnim aktivnostima i postignućima, te najavili pozitivno izvješće, koje projektu osigurava nastavak financiranja u drugoj fazi (od 22. do 42. 

Više o Obzor 2020 projektu Invent možete doznati ovdje.

Službene podatke o projektu na stranici Europske komisije možete konzultirati ovdje

Pročitaj više
Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent
Turizam i društvene vrijednosti kulture

Turizam i društvene vrijednosti kulture

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 21. listopada 2021. izlaganje na temu „Turizam i društvene vrijednosti kulture“. Izlaganje je održano u okviru panela koji su povodom Svjetskog dana turizma organizirali Katedra za turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Splitu te Living Lab Split Obzor 2020 projekta SmartCulTour.
U okviru panela, prof. dr. sc. Lidija Petrić i asistent Zvonimir Kuliš predstavili su središnju istraživačku perspektivu i odabrane rezultate  SmartCulTour projekta, čija je tema razvoj održivog kulturnog turizma u Europi. U središtu izlaganja mr. sc. Mirka Petrić  bili su kulturni resursi, promatrani s motrišta njihova doprinosa razvoju društva, a Goran Rihelj, osnivač portala HrTurizam, govorio je o razvoju turizma u manje razvijenijim područjima RH.  
Moderator skupa bio je doc. dr. sc. Ante Mandić, a online panel je pratilo ukupno 95 sudionika/ca. 
Izlaganjima je ostvarena suradnja Obzor 2020 projekata SmartCulTour i Invent. 

Više o projektu SmartCulTour (Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions) možete doznati na poveznici.

Više o projektu Invent (European Inventory of Societal Values of Culture as Basis for Inclusive Cultural Policies) možete doznati na poveznici.

 

Pročitaj više
Turizam i društvene vrijednosti kulture
Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu

Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu

Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan sudjelovala je na okruglom stolu o utjecaju obrazovnih istraživanja na obrazovne politike u hrvatskom kontekstu. Okrugli stol je održan 28. rujna 2021. u Novinarskom domu u Zagrebu povodom 20. obljetnice osnutka Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. U raspravi koju je moderirala dr. sc. Iris Marušić iz CIRO-a sudjelovale su Lana Jurko, prof. (Mreža centara za obrazovne politike), izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti) te Ana Dasović (24sata). Više o događaju možete pročitati ovdje.

Pročitaj više
Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu
First1213141517192021Last