Department of Sociology

Novi ciklus Javne sociologije

Novi ciklus Javne sociologije

U suorganizaciji s Hrvatskim sociološkim društvom, Odjel za sociologiju je započeo novi ciklus Javne sociologije, 29.11. i to po prvi put u novoj SEP zgradi u kojoj Odjel radi od rujna ove godine. 
Ciklus je započeo s predavanjem „Gaza među nama: diskursi šutnje i otpora“ kojeg je održala dr.sc. Emina Bužinkić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose, koja se kroz svoj znanstveni i aktivistički rad već dulje vrijeme bavi temama potreba i podrške civilnim žrtvama rata, pomoći izbjeglicama i uključivanjem azilanata u zajednicu. Trenutno je angažirana u građanskoj Inicijativi za slobodnu Palestinu. 
Osim vrijednih uvida u aktualni tijek mirovnih akcija, predavačica se analitički osvrnula na kolonijalnu isprepletenost Europe, Izraela i Palestine u kontekstu aktualnih konflikata, cenzura i otpora s naglaskom na važnost mogućnosti otvorenog i mirovnog dijaloga. 
Javna sociologija se nastavlja i u 2024. godini, a sljedeće predavanje održat će se u siječnju. 

  

Content