Odjel za sociologiju

Izlaganje na završnoj konferenciji projekta

Izlaganje na završnoj konferenciji projekta

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada je u ponedjeljak, 30. 10. 2023. u Zagrebu održala izlaganje pod nazivom "Analiza primjene načela ravnopravnosti spolova u lokalnim politikama" na završnoj konferenciji projekta „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ koji je vodila Ženska mreža Hrvatske. 
Više o konferenciji.
Program konferencije.

Content