Odjel za sociologiju
Sudjelovanje na konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada sudjelovala je na konferenciji Cijena nasilja nad ženama u organizaciji Udruge Domine, koja je održana u Splitu, u četvrtak, 23. veljače 2023. U sklopu konferencije je organiziran okrugli stol "Prezentacija hrvatskog modela praćenja nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (pregled postojećih politika i mogućnost primjene britanskog modela)". Uz moderaciju Blanke Čop s Pravnog fakulteta u Splitu, na okruglom stolu su još  govorili i Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica Domina i Nebojša Paunović, Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. 
Konferencija je dio projekta "Trošak nasilja nad ženama - metodologija i alati za prevenciju" koji provode Domine, a financira Britansko veleposlanstvo u Zagrebu.
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na konferenciji
Održana radionica

Održana radionica

U četvrtak, 16.2.2023., se u okviru projekta "Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima", održala online radionica sa prof. Joseom Pascual Fernandezom sa Sveučilišta u La Laguni, Tenerife, Španjolska. Tema radionice bile su predstojeće faze terenskog prikupljanja podataka na projektu: a) mrežne analize i b) kvalitativnog pristupa. Istraživački tim je predstavio istraživački plan te je prof. Fernandezu predstavljen kontekst ribarstva i akvakulture na Jadranu. Nakon toga, razvila se diskusija uz sugestije prof. Fernandeza koji se temama ribarstva bavi više desetljeća. Spomenute su i mogućnosti buduće suradnje na znanstvenim istraživanjima, uspoređivanju podataka te izradi i objavljivanju publikacija. Projekt se provodi na Odjelu za sociologiju pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost.

Pročitaj više
Održana radionica
Sudjelovanje  na konferenciji projketa

Sudjelovanje na konferenciji projketa

Od 14. do 16. veljače 2023., voditelj projekta doc.dr.sc. Dražen Cepić sudjelovao je na završnoj konferenciji projekta „Izgradnja održivosti priobalnog ribarstva u Republici Hrvatskoj“, u Rakovici. Konferencija u organizaciji nositelja projekta, WWF Adria, je uključivala dionike iz vladinog i ne-vladinog sektora, znanosti i visokog obrazovanja te predstavnike ribara. Doc.dr.sc. Dražen Cepić je u okviru diskusije predstavio rezultate anketnog istraživanja provedenog u okviru projekta „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“ koji se provodi na Odjelu za sociologiju pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost. 

Pročitaj više
Sudjelovanje na konferenciji projketa
Sudjelovanje na projektu

Sudjelovanje na projektu

1. veljače 2023. započele su aktivnosti na projektu The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU) na kojem sudjeluje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan ispred Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Riječ je o projektu financiranom u sklopu programa Europske komisije HORIZON EUROPE kojemu je koordinator istraživački tim s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Cilj projekta je istražiti kako se politički roman, kao specifičan književni žanr, u različitim nacionalnim i kulturnim kontekstima nosi s političkim pitanjima te tako doprinosi oblikovanju percepcije lokalne i globalne politike. Na tragu povećanog interesa humanističke struke za političke učinke književnosti, politički će se roman motriti kao važan dio europskog kulturnog naslijeđa, ali i kao moćan alat za građanski odgoj i obrazovanje mladih, rad u lokalnoj zajednici te zagovaranje europskih vrijednosti.
 
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na projektu
Gostujuće predavanje

Gostujuće predavanje

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada održala je gostujuće predavanje o rodnim i aspektima nejednakosti oko pristupa hrani te raspodjeli kućanskih poslova u sklopu kolegija Psihologija ishrane na specijalističkom studiju Nutricionizma pri Centru za interdisciplinarne studije u Sarajevu. Predavanja su održana 3. i 4. 2. 2023., na daljinu, u sklopu virtualne bilateralne mobilnosti.

Pročitaj više
Gostujuće predavanje
Javna sociologija - Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva

Javna sociologija - Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva

U četvrtak, 9. veljače 2023. s početkom u 18 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, održat se Javna sociologija pod nazivom Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva. Tom prigodom ugostit ćemo doc. dr. sc. Branka Ančića s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, kao i naše kolege, doc. dr. sc. Dražena Cepića i doc. dr. sc. Ivana Puzeka, sa zadarskog Odjela za sociologiju; a koji će nam predstaviti rezultate projekta „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“. 
Premda je ribarstvo do sada u hrvatskoj znanosti i visokom školstvu većinom istraživano u kontekstu morske biologije, agronomije i drugih prirodnih i tehničkih znanosti, kroz projekt se ono uspostavlja kao predmet sociološkog istraživanja. Cilj ovoga projekta, koji se provodi na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost, nadopuniti je područje znanja o ribarstvu u Hrvatskoj kroz istraživanje samih ribara, njihovih vrijednosti, želja, načina života, motivacije, društvenih odnosa i drugih tradicionalno socioloških tema. 
Program se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i rasprava – Javna sociologija, u organizaciji Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar te uz financijsku podršku Hrvatskog sociološkog društva i Sveučilišta u Zadru.
Radujemo se vašem dolasku, a prijenos događanja možete pratiti i uživo putem naše Facebook stranice – Javna sociologija Zadar.
 

Pročitaj više
Javna sociologija - Kriza i budućnost hrvatskog ribarstva
Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji

Dr. sc. Marija Šarić, poslijedoktorandica, izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Blanka Čop, mag. soc. su 25.-27. siječnja 2023. sudjelovale na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji World Conference on Qualitative Research. U suautorstvu su održale izlaganje pod nazivom „Double jeopardy: Researching femininities and masculinities within the family by doing narrative interviews“.
Knjižicu sažetaka možete pronaći na poveznici 

Pročitaj više
Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji
Sudjelovanje na sastanku projekta

Sudjelovanje na sastanku projekta

Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan i asistent Pavao Parunov, mag. soc., sudjelovali su 24. i 25 siječnja na sastanku projekta IDEA-NET: Expanding the Network of Inclusion, Diversity and Equity and Access practitioners in Higher Education through Institutional Capacity Building, koji se održao na Sveučilištu u Beogradu. Cilj projekta je razviti mrežu aktera u visokom obrazovanju i unaprijediti njihova znanja o uključivanju slabije zastupljenih i društveno ranjivih grupa studenata/ica u institucionalni akademski kontekst. 
Na projektnom sastanku je dogovorena metodologija prikupljanja slučajeva dobrih praksi, a u procesu, uz Sveučilište u Zadru, sudjeluju i drugi partneri projekta: University College Dublin (Irska), Erasmus University Rotterdam i ECHO (Nizozemska), Univerzitet u Beogradu (Srbija), Univerzitet u Ljubljani (Slovenija) i Knowledge Innovation Centre (Malta). Projekt traje do 2025. godine, a financira se u sklopu programa Erasmus+.
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na sastanku projekta
Gostujuće predavanje

Gostujuće predavanje

U utorak, 24. 1., Luka Antonina boravio je na Institutu za slavistiku Sveučilišta Karl Franzens u Grazu, gdje je održao gostujuće predavanje na temu izgradnje kolektivnog sjećanja i digitalnog kulturnog nasljeđa na post-jugoslavenskom području, pod naslovom 'Building Collective Memory through Visual and Digital Culture: Discoursive Strategies of Post-Socialist Nostalgia', a u sklopu kolegija 'Ausgewählte slawistische Themen zu Medien – (Post) Yugoslav Cultural Heritage in the Media after 1944', u izvedbi dr. sc. Yvonne Živković.

Pročitaj više
Gostujuće predavanje
Trening - Prostori promjene

Trening - Prostori promjene

U ponedjeljak, 23. 01. 2023. godine u hibridnom je obliku održan trening predstavnika organizacija civilnoga društva, lokalne uprave i znanstveno-istraživačkog tima Odjela za sociologiju pod nazivom "Upoznavanje s rezultatima istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja te razmjena stečenih znanja i iskustava". U prvoj su  sesiji treninga Pavao Parunov, Sara Čović i Valerija Barada predstavili rezultate ispitivanja javnog mnijenja i potreba roditelja maloljetne djece (rezultati anketnog istraživanja i fokusnih grupa), dok su u drugoj sesiji Jasna Račić i Blanka Čop predstavile rezultate istraživanja literature o usklađivanju privatnog i poslovnog života. U sklopu treninga održane su još prezentacije istraživanja mjera i pokazatelja za usklađivanje privatnog i poslovnog života na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini i prezentacija projekta Parents@Work te rasprava o izradi smjernica za javne politike usklađivanja privatnog i poslovnog života. Trening je održan u sklopu projekta "Utjecaj javnih politika na na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - Prostori promjene".

Pročitaj više
Trening - Prostori promjene
First567810121314Last

Content