Odjel za sociologiju

Sudjelovanje na projektu

Sudjelovanje na projektu

1. veljače 2023. započele su aktivnosti na projektu The Cartography of the Political Novel in Europe (CAPONEU) na kojem sudjeluje izv.prof.dr.sc. Karin Doolan ispred Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Riječ je o projektu financiranom u sklopu programa Europske komisije HORIZON EUROPE kojemu je koordinator istraživački tim s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Cilj projekta je istražiti kako se politički roman, kao specifičan književni žanr, u različitim nacionalnim i kulturnim kontekstima nosi s političkim pitanjima te tako doprinosi oblikovanju percepcije lokalne i globalne politike. Na tragu povećanog interesa humanističke struke za političke učinke književnosti, politički će se roman motriti kao važan dio europskog kulturnog naslijeđa, ali i kao moćan alat za građanski odgoj i obrazovanje mladih, rad u lokalnoj zajednici te zagovaranje europskih vrijednosti.
 
Uz zagrebačkog koordinatora u projektu sudjeluju i četiri inozemna sveučilišta (The University of Cambridge, The University of Brighton, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, EDEX – University of Nicosia), jedan istraživački centar (GWZ – Geisteswissenschafliche Zentren Berlin), dva think tanka (Autonomy London, Institut za političku ekologiju), zadruga za digitalni kod i dizajn (Slobodna domena Zagreb) i savjetodavni odbor projekta sastavljen od kolega iz Južnoafričke Republike, Kenije, Kine, Indije, SAD-a, Brazila i Argentine.