Odjel za sociologiju

CEEPUS Freemover stipendija

CEEPUS Freemover stipendija

Asistent Luka Antonina, mag. soc. trenutno boravi na CEEPUS Freemover stipendiji, na Fakultetu društvenih znanosti u Ljubljani, gdje prati nastavni rad u sklopu nekoliko kolegija tijekom ljetnog semestra akademske godine 2022./2023. U svibnju je predviđeno gostujuće predavanje u sklopu kolegija Sociologija umjetnosti i kulture (izv. prof. dr. sc. Franc Trček; izv. prof. dr. sc. Natalija Majsova). Luka Antonina trenutno izvodi istraživački dio rada unutar arhiva Slovenske kinoteke, za potrebe izrade doktorske disertacije na temu dinamike promjene i razvoja značenjskih praksi unutar kulturnog polja domaće kinematografije.