Department of Sociology

Održana radionica

Održana radionica

U četvrtak, 16.2.2023., se u okviru projekta "Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima", održala online radionica sa prof. Joseom Pascual Fernandezom sa Sveučilišta u La Laguni, Tenerife, Španjolska. Tema radionice bile su predstojeće faze terenskog prikupljanja podataka na projektu: a) mrežne analize i b) kvalitativnog pristupa. Istraživački tim je predstavio istraživački plan te je prof. Fernandezu predstavljen kontekst ribarstva i akvakulture na Jadranu. Nakon toga, razvila se diskusija uz sugestije prof. Fernandeza koji se temama ribarstva bavi više desetljeća. Spomenute su i mogućnosti buduće suradnje na znanstvenim istraživanjima, uspoređivanju podataka te izradi i objavljivanju publikacija. Projekt se provodi na Odjelu za sociologiju pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost.

 

Content