Department of Sociology

Mobilnost

Mobilnost

Od 1. do 31. ožujka 2023. godine asistentica Sara Čović boravit će na Odjelu za sociologiju na Sveučilištu u Grazu (Karl-Franzens-Universität). Sara je na Odjelu ostvarila kratkoročnu mobilnost namijenjenu radu na doktorskoj disertaciji u sklopu CEEPUS mreže “Sociology for Societies – Understanding socio-cultural changes in contemporary society”. Za vrijeme boravka u Garzu, Saru će mentorirati Ao.-Univ. Prof. Dr. Katharina Scherke s Odjela za sociologiju, Sveučilišta u Grazu.

Content