Odjel za sociologiju

Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"

Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"

Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept" koji je uredio prof. dr. sc. Saša Božić, u znanstvenom časopisu Innovation: The European Journal of Social Science Research (IF=1,88, Q1).
 
U tematu se analizira upotreba termina i koncepta inovacije u različitim područjima znanosti te raspravlja temeljna definicija inovacije. Radovi potiču utemeljenje koncepta inovacije u uvjetima sve češćeg korištenja i primjene tog koncepta. 

Content