Odjel za sociologiju

Međunarodno gostovanje u sklopu Ceepus mreže "Sociology for Societies"

Međunarodno gostovanje u sklopu Ceepus mreže "Sociology for Societies"

Izv. prof. dr. sc. Rudi Klanjšek s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru održat će predavanje na temu "Capitalism & Environmental Crisis" u sklopu kolegija Izgradnja teorije u sociologiji, u srijedu, 5. 10. 2022. u 10,00h u učionici 121.
Predavanje je obavezno za studente/ice druge godine diplomskog studija, jer se održava unutar nastave.
Predavanje je otvoreno i za sve ostale studenti/ce, kao i doktorandi/ce, a može se pratiti preko Zoom platforme.