Odjel za sociologiju
Okrugli stol o kulturnoj politici

Okrugli stol o kulturnoj politici

U okviru programa festivala „Nosi se..“, u dvorištu Kazališta lutaka u Zadru, 31. kolovoza 2019. godine održan je okrugli stolu s nazivom „Trajna privremenost nezavisne kulture“. Uz dr. sc. Deu Vidović (ravnateljicu Zaklade Kultura nova), Mirandu Veljačić (udruga Platforma 9,81) i Anu Žuvela (Institut za razvoj i međunarodne odnose), u programu je sudjelovao mr. sc. Mirko Petrić (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru). Okrugli stol je moderirao diplomant Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru Hrvoje Pašalić.

Više o festivalu „Nosi se…“ možete naći ovdje.

Izvor fotografija: https://www.facebook.com/pg/teatroverrdi

Pročitaj više
Okrugli stol o kulturnoj politici
Europska sociološka konferencija u Manchesteru

Europska sociološka konferencija u Manchesteru

Na 14. konferenciji Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA), pod naslovom Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, održanoj u razdoblju između 20. i 23. kolovoza 2019. godine, priopćenja s rezultatima proizašlim iz empirijskih istraživanja na projektu „Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“ (GENMOD, HRZZ-IP-2016-06-6010) izložili su članovi/ca Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković i dr. sc. Ivan Puzek.

U suautorstvu s voditeljicom projekta, prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, Ivan Puzek i Mirko Petrić održali su priopćenje s naslovom “Capturing a Changing Gender Dynamics: A Comprehensive Analysis of the Division of Household Labour in Post-transitional Croatia“ („Zahvaćanje promjena rodne dinamike: obuhvatna analiza podjele rada u kućanstvu u post-tranzicijskoj Hrvatskoj“), u okviru sesije koju je organizirala istraživačka mreža ESA-e posvećena „Sociologiji obitelji i intimnih života“.

Željka Zdravković odžala je, u suautorstvu s voditeljicom projekta Ingom Tomić-Koludrović, priopćenje s naslovom “Gender Equality Attitudes Revisited: Men and Women in Croatia After the Post-socialist Transition“ („Ponovni posjet stavovima o rodnoj ravnopravnosti: muškarci i žene u Hrvatskoj poslije postsocijalističke tranzicije“), u okviru sesije koju je organizirala istraživačka mreža ESA-e s nazivom „Sociologija transformacija: Istok i Zapad“.

U okviru sesije koju je organizirala istraživačka mreža ESA-e za „Sociologiju kulture“, Mirko Petrić i Željka Zdravković održali su priopćenje s naslovom “The Constituents of Audience Affordances: A Cultural Sociological Approach to the Success of Turkish Soap Operas in Croatia“ („Sastavnice dopustivosti publike: kulturnosociološki pristup uspjehu turskih sapunica u Hrvatskoj“). Ovo se priopćenje, u svom mješovito-metodološkom nacrtu, uz kvalitativni dio oslanja i na tipologiju o stavovima o rodnoj ravnopravnosti, dobivenu na temelju kvantitativnog istraživanja također provedenog u okviru projekta.

 

Pročitaj više
Europska sociološka konferencija u Manchesteru
Kongres Američkog sociološkog društva "Engaging social justice for a better world"

Kongres Američkog sociološkog društva "Engaging social justice for a better world"

Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan sudjelovala je u godišnjem kongresu Američkog sociološkog društva "Engaging social justice for a better world" koji se održao u New Yorku od 10.-13. kolovoza 2019. Tom je prilikom održala izlaganje u suautorstvu s dr. sc. Draženom Cepićem s Odjela za sociologiju te izv. prof. dr. sc. Danijelom Dolenec s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom The role of social class analysis in promoting emancipatory systemic alternatives: How context matters.

https://www.asanet.org/annual-meeting-2019

Pročitaj više
Kongres Američkog sociološkog društva "Engaging social justice for a better world"
Studijska mobilnosti na Sveučilištu u Grazu

Studijska mobilnosti na Sveučilištu u Grazu

Marija Šarić, mag. soc. provela je četiri mjeseca ljetnog semestra ak. god. 2018./2019. na semestralnoj studijskoj mobilnosti na Sveučilištu u Grazu, Austrija. Mobilnost je ostvarila kao studentica Međunarodnog združenog doktorskog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, a preko CEEPUS mreže Odjela za sociologiju Inter-American Studies (CIII-AT-0503-08-1819). U razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2019. sudjelovala je u doktorskom kolegiju Doktoratskolloquium: Crises Redefined: Methods and Approaches of the Humanities and Social Sciences Reconsidered koji vode vode Ao. Univ.-Prof. Dr. phil. Roberta Maierhofer i Ao.Univ.-Prof. Dr. phil. Hermine Penz i kolegiju Introduction to Inter-American Studies (Theories &Methods) koji vodi Barbara Ratzenböck, Bakk. rer. soc. oec, MA.

Pročitaj više
Studijska mobilnosti na Sveučilištu u Grazu
Legal and ethical issues regarding data collection from a researcher' point of view

Legal and ethical issues regarding data collection from a researcher' point of view

Luka Antonina i Dražen Cepić s Odjela za sociologiju sudjelovali su na radionici „Legal and ethical issues regarding data collection from a researcher' point of view“, koja se održala 15.srpnja 2019. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u sklopu konferencije European Survey Research Association. Radionica se izvodi kao dio Horizon 2020 projekta Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences (SERISS).

https://www.cessda.eu/Training/Event-Calendar/SERISS-Workshop-Legal-and-ethical-issues-regarding-data-collection-from-a-researcher-s-point-of-view

https://seriss.eu/

Pročitaj više
Legal and ethical issues regarding data collection from a researcher' point of view
Graz International Summer School Seggau 2019

Graz International Summer School Seggau 2019

Mr. sc. Mirko Petrić, u razdoblju između 30. lipnja i 13. srpnja 2019. predavao je na ljetnoj školi Graz International Summer School Seggau 2019, koja je pod naslovom Radical (Dis)Engagement: State-Society-Religion održana u dvorcu Seggau kraj Leibnitza.

Mr. sc. Mirko Petrić vodio je nastavu modula Media and the Crises of Democracy (29 sati, 6 ECTS) te održao plenarno predavanje pod naslovom Fighting Fire with Fire: Media Literacy as a Solution for Political Illiteracy?

Također je sudjelovao u okruglom stolu s nazivom Education in Troubled Times, s višim savjetnikom za europske poslove COMECE-a Michaelom Kuhnom (Bruxelles), akademskom ravnateljicom ljetne škole Gusegg 2019 Ao. Univ.-Prof. dr. phil. Robertom Maierhofer (Universität Graz), biskupom dioceze Graz-Seckau Wilhelmom Krautwaschlom, Prof. Cheryl Lester (University of Kansas) te Prof. Michelle Gadpaille (Univerza v Mariboru).

Više o školi možete naći ovdje.

Polaznice ljetne škole bile su studentice Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru Elena Klobučar, Adriana Petra Blažević i Andrea Đuderija, koje su sve bile stipendistice CEEPUS programa.

Foto: Roberta Maierhofer, Julia Prochinig

Pročitaj više
Graz International Summer School Seggau 2019
Writing in Sociology and Writing in the Humanities

Writing in Sociology and Writing in the Humanities

Mr. sc. Mirko Petrić u mjesecu lipnju 2019. održao je na Sveučilištu u Grazu seriju predavanja (ukupno 18 sati nastave) pod zajedničkim naslovom Writing in Sociology and Writing in the Humanities. Predavanja su održana u okviru doktorskog kolokvija humanističkih znanosti (kolegij 511.810 Doktoratskolloquium), koji pod nazivom Crises Redefined: Methods and Approaches of the Humanities and Social Sciences Reconsidered vode Ao. Univ.-Prof. Dr. phil. Roberta Maierhofer i Ao.Univ.-Prof. Dr. phil. Hermine Penz, te kolegija preddiplomske razine Introduction to Inter-American Studies (Theories &Methods) (kolegij ENM.03536UB), koji vodi Barbara Ratzenböck, Bakk. rer. soc. oec,  MA.

Predavanja su održana u tri termina (6., 13. i 27. lipnja 2019.), pod sljedećim naslovima: &l

Pročitaj više
Writing in Sociology and Writing in the Humanities
Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakost

Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakost

Doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovala je na radionici u okviru znanstveno-istraživačkog projekta pod nazivom „Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakost“ voditeljica prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović i prof. dr. sc. Danijele Gavrilović, koja se održala u Nišu u periodu od 1. do 7. srpnja 2019. Svrha projekta koji je odobrilo Mješovito povjerenstvo za znanstveno-tehničku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Srbije, jest razvoj znanstveno-istraživačke suradnje znanstvenika dviju zemalja u području istraživanja društvenih nejednakosti.

Pročitaj više
Razvijanje višedimenzionalnog modela istraživanja društvenih nejednakost
First2345791011Last

Content

Content