Odjel za sociologiju
Izlaganje Mirka Petrića na 11. Međunarodnoj konferenciji istraživanja o kulturnoj politici (ICCPR)

Izlaganje Mirka Petrića na 11. Međunarodnoj konferenciji istraživanja o kulturnoj politici (ICCPR)

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 25. ožujka 2021. priopćenje s naslovom “Decoding culture: creating inclusive cultural policies” („Dekodiranje kulture: stvaranje uključivih kulturnih politika“) na 11th International Conference on Cultural Policy Research – ICCPR) (11. Međunarodnoj konferenciji istraživanja o kulturnoj politici).

Konferencije ICCPR, koje se održavaju bijenalno od 1999. godine, spadaju među najvažnije kanale prezentacije istraživanja u području kulturne politike. Ovogodišnje izdanje ICCPR, u razdoblju od 23. do 26. ožujka, organiziralo je Sveučilište Doshisha iz Kyota, u suradnji s Japanskom asocijacijom za proučavanje kulturne politike. Zbog pandemijskih uvjeta, konferencija je održana preko internetske platforme.

Izlaganje mr. sc. Mirka Petrića održano je kao dio međunarodno recenziranog panela unutar kojega su predstavljeni znanstveni prioriteti i prvi nalazi projekta European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World - INVENT (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu), koji se financira iz programa istraživanja i inovacija Obzor 2020 Europske unije, a odvijat će se do 2023. godine.

Više o konferenciji ICCPR Kyoto 2021 možete naći ovdje.
Više o projektu INVENT na poveznicama: https://cordis.europa.eu/project/id/870691 i https://inventculture.eu/

Pročitaj više
Izlaganje Mirka Petrića na 11. Međunarodnoj konferenciji istraživanja o kulturnoj politici (ICCPR)
Odjel za sociologiju suorganizira konferenciju "Gender in Transformation"

Odjel za sociologiju suorganizira konferenciju "Gender in Transformation"

Međunarodna interdisciplinarna konferencija "Gender in Transformation Processes: Central and Southeast European Perspectives" koju organiziraju Odjel za sociologiju i Centar za interameričke studije sa Sveučilišta u Grazu, te Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Split, održat će se od 30. rujna do 2. listopada 2021. godine. Namjera konferencije je kroz komparativni pristup propitati odnos roda i modernizacije u Jugoistočnoj i Srednjoj Europi, pa se očekuju prilozi iz različitih disciplina, metodologija i intelektualnih praksi.
Sljedeće teme će se razmatrati na konferenciji, iako su dobrodošli i drugi prilozi za raspravu o temi roda i modernizacije: kulturne re/prezentacije roda i starenja u književnosti, filmu, popularnoj kulturi te medijima; društvena i kulturna iskustva digitalne transformacije; transformacija i kulturna reprezentacija rodnih i LGBTIQ+ identiteta; socijalne prakse povezane s rodom, dobi, generacijama, nejednakostima, migracijama te europskim integracijama.
Više o pozivu za prijavu na konferenciju

Pročitaj više
Odjel za sociologiju suorganizira konferenciju "Gender in Transformation"
Objavljen članak „Relacijske rodne strategije u podjeli kućanskih poslova“

Objavljen članak „Relacijske rodne strategije u podjeli kućanskih poslova“

Mr. sc. Mirko Petrić, u suautorstvu s Augustinom Deradom, mag. soc. i prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, objavio je znanstveni članak pod naslovom „Relacijske rodne strategije u podjeli kućanskih poslova“. Članak je nastao na primarnim podacima prikupljenim i analiziranim u okviru projekta „Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“ (GENMOD, HRZZ-IP-2016-06-6010), a objavljen je u časopisu Revija za sociologiju, svezak 50, broj 3, za 2020 godinu.

Članak je dostupan na sljedećoj poveznici (na hrvatskom i u prijevodu na engleski):

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=362720

Pročitaj više
Objavljen članak „Relacijske rodne strategije u podjeli kućanskih poslova“
Konferencija istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva

Konferencija istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva

Na 8. konferenciji istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA), pod naslovom En-Compass-ing Culture(s): Beyond East/West and South/North, održanoj u razdoblju od 10. do 12. ožujka 2021. godine, sudjelovali su doc. dr. sc. Krešimir Krolo, doc. dr. sc. Sven Marcelić, doc. dr. sc. Željka Tonković i mr. sc. Mirko Petrić.

Krešimir Krolo održao je, u suautorstvu sa Svenom Marcelićem i Željkom Tonković, priopćenje s naslovom Value Orientations of Croatian Youth as a Predictor in Taste of Television Genres.

Sven Marcelić održao je, u suautorstvu s Krešimirom Krolom i Željkom Tonković, priopćenje s naslovom Banal cosmopolitanism? What values have to do with cultural practices and taste.

Željka Tonković održala je, u suautorstvu s Krešimirom Krolom i Svenom Marcelićem, priopćenje s naslovom Between global and local: Cultural map of Croatian urban youth.<

Pročitaj više
Konferencija istraživačke mreže za Sociologiju kulture Europskog sociološkog društva
Projekt Prostori promjene

Projekt Prostori promjene

U utorak, 9. ožujka 2021. održan je prvi koordinacijski sastanak Mreže za usklađivanje privatnog i poslovnog života žena i muškaraca. S partnericama u projektu smo razgovarali o vrijednostima i ciljevima mreže te dugoročnim planovima rada i uključivanja novih članica. Mreža je oformljena u sklopu projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene" u kojem Sveučilište u Zadru surađuje s udrugom B.a.B.e., Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udrugom 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centrom za građanske inicijative Poreč, Ženskom udrugom "IZVOR", Hrvatskom udrugom poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona, Mrežom mladih Hrvatske, Gradom Novska i Vukovarsko - srijemskom županijom. Ispred Odjela su u sastanaku sudjelovale izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Jasna Račić, mag. soc.

Pročitaj više
Projekt Prostori promjene
Gostujuće predavanje - CIS Sarajevo

Gostujuće predavanje - CIS Sarajevo

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada je u petak, 29. 1. i subotu, 30. 1. 2021. godine održala gostujuća predavanja u sklopu Specijalističkog jednogodišnjeg studija nutricionizma na Centru za interdisciplinarne studije Sveučilišta u Sarajevu. Kroz pristupe sociologije roda i sociologije hrane, obrađene su teme rodnih uloga i podjele kućanskih poslova, te sociokulturnih i rodnih obilježja različitih navika, običaja te vrednota vezanih uz pripremu hrane i prehranu. Predavanja su održana u sklopu bilateralne suradnje, na daljinu preko aplikacije zoom.

CIS: http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/specijalisticki-jednogodisnji-studij-nutricionizam/

Pročitaj više
Gostujuće predavanje - CIS Sarajevo
Odobren  je projekt "Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima"

Odobren je projekt "Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima"

Na natječaju Hrvatske zaklade za znanost za Uspostavne istraživačke projekte UIP-2020-02, za financiranje je odobren projekt "Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima". Projekt će se provesti na Odjelu za sociologiju pod vodstvom doc.dr.sc. Dražena Cepića, a u istraživačkoj skupini sudjeluju doc.dr.sc. Ivan Puzek, doc.dr.sc. Sven Marcelić i doc.dr.sc. Željka Tonković s Odjela za sociologiju, doc.dr.sc. Mario Katić s Odjela za etnologiju i antropologiju te dr.sc. Bruna Petani i izv.prof. Bosiljka Mustač s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. Od suradnika izvan Sveučilišta u Zadru, u istraživačkoj grupi sudjeluju doc.dr.sc. Branko Ančić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te dipl.ing. Danijel Kanski iz WWF Adria. Projekt započinje s provedbom 22.2.2021. te traje do 21.2.2026. godine, s ukupnim iznosom projektnog budžeta od 1.418.705,00 KN.

Pročitaj više
Odobren je projekt "Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima"
Sudjelovanje na završnoj konferenciji „Društvo u centru” projekta GRAD(imo) ROJC, održanoj 21. i 22. siječnja 2021.

Sudjelovanje na završnoj konferenciji „Društvo u centru” projekta GRAD(imo) ROJC, održanoj 21. i 22. siječnja 2021.

Djelatnici odjela doc. dr.sc. Krešimir Krolo, mr.sc. Mirko Petrić i doc. dr.sc. Željka Tonković sudjelovali su na završnoj konferenciji „Društvo u centru” projekta GRAD(imo) ROJC, održanoj 21. i 22. siječnja putem Zoom platforme. Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Na ukupno četiri održana panela, doc. dr. sc. Krešimir Krolo je moderirao panel pod nazivom „“Top-down i/ili bottom-up inicijative u razvoju DKC-ova” te panel „Društveni aspekti kulture“, dok je doc. dr. sc. Željka Tonković moderirala panel pod nazivom „Izazovi financiranja DKC-ova“.Mr. sc. Mirko Petrić održao je kratko izlaganje o terminološkim i teorijskim specifičnostima razumijevanja društvene dimenzije kulture i sudjelovao u raspravi na panelu „Društveni aspekti kulture“.

Detaljnije o samoj konferenciji možete pročitati na sljedećoj poveznici:
http://radio.rojc.eu/gradimorojc/odrzivost-drustvenih-centara-nije-samo-u-novcu-nego-i-u-suradnji/?fbclid=IwAR277gabinBojqvknJp5pzDv1001yEpnuXS8PHlxN3uSZtKqyJuP1W56S3Y

 

Pročitaj više
Sudjelovanje na završnoj konferenciji „Društvo u centru” projekta GRAD(imo) ROJC, održanoj 21. i 22. siječnja 2021.
Otvoreni dan sociologije 2020./2021.

Otvoreni dan sociologije 2020./2021.

U utorak, 12. 1. 2021. godine od 15.00h održava se treći po redu Otvoreni dan sociologije, ovoga puta u virtualnom okružju preko aplikacije Zoom.

Ove će godine biti prezentirana četiri završna i pet diplomskih radova obranjenih u protekloj akademskoj godini. Uz ova izlaganja, porazgovarat ćemo o socijalnoj dimenziji studiranja tijekom pandemije Covid-a 19. Iako nas upravo ta situacija onemogućava u održavanju promocije prvostupnika/ca i dodjele studentskih pohvala kao ranijih godina u živo, ipak ćemo se okupiti te zajedno poslušati i promisliti o svim temama kojima su se studenti i studentice bavili u proteklom akademskom periodu. Strukturna socijetalna promjena kojoj upravo svjedočimo, poziva na dodatni angažman sociologa i sociologinja u istraživanju i objašnjenju procesa koji se neposredno događaju.

Pozivamo sve studente i studentice te nastavnike i nastavnice Sveučilišta u Zadru da nam se pridruže na ovom događaju.

Poveznice na Zoom:
Prezentacija završnih i diplomskih radova,

Panel rasprava: Socijalna dimenzija studiranja za vrijeme pandemije Covid-a 19

Plakat Otvorenog dana sociologije pogledajte ovdje.

Detaljniji program Otvorenog dana sociologije pogledajte ovdje.

Pročitaj više
Otvoreni dan sociologije 2020./2021.
124678910Last