Odjel za sociologiju
Sociološki forum

Sociološki forum

Na Odjelu za sociologiju 27.svibnja 2022. održat će se Sociološki forum: Metodološka radionica: istraživanja rada i roda II.
Na radionici će sudjelovati dr. sc. Teo Matković i Katarina Jaklin, mag. soc. s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te Jelena Ostojić, mag. soc. s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. S Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru će sudjelovati: izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, Sara Čović, mag. soc., doc. dr. sc. Sven Marcelić, Pavao Parunov, mag. soc.,  doc. dr. sc. Ivan Puzek, Jasna Račić, mag. soc., dr. sc. Marija Šarić, postdok. i doc. dr. sc. Željka Zdravković. S Katedre za sociologiju Pravnog fakulteta u Splitu će sudjelovati Blanka Čop, mag. soc. Na radionici će se raspravljati o recentnim istraživanjima rada i roda koje provode istraživački timovi sudionika/ca. Na radionici se očekuje sudjelovanje doktoranada/ica s doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja. Radionica će se održavati uživo u zgradi Rektorata, a dio sudionika/ca će biti prisutan na daljinu preko aplikacije Zoom.

Pročitaj više
Sociološki forum
Ciklus Javne sociologije

Ciklus Javne sociologije

U četvrtak, 28. svibnja od 18h u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održat će se predstavljanje i zajednička diskusija o nalazima dvaju istraživanja o privremenim oblicima rada i zapošljavanja provedenima u sklopu projekta „Rad po mjeri čovjeka“ Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
U sklopu tribine bit će prikazani i nalazi kvalitativnog istraživanja o sezonskom radu, specifičnom obliku rada na određeno karakterističnom za hrvatsko tržište rada te obilježjima i uvjetima takvog rada u kontekstu turističkih djelatnosti u Hrvatskoj.
O tim temama razgovarat ćemo s voditeljem istraživanja i urednikom publikacije, dr. sc. Teom Matkovićem (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) te suradnicama na projektu, Katarinom Jaklin, mag. soc. (IDIZ) i mr. sc. Jelenom Ostojić, asist. (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Tribina se odvija u sklopu programa Javne sociologije, u organizaciji Odjela za sociologiju.

 

Pročitaj više
Ciklus Javne sociologije
Sudjelovanje  na na poslijediplomskom kursu

Sudjelovanje na na poslijediplomskom kursu

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Luka Antonina, mag. soc. su od 9. do 14. svibnja 2022. godine sudjelovali na poslijediplomskom kursu na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku pod nazivom "Platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora u Europskoj Uniji: Nove politike za nove dionike". Valerija Barada je, uz to šta je suvoditeljica kursa, održala izlaganje "Redefining Gendered Labour: Traits of Feminized Work", dok je Luka Antonina u doktorskoj sesiji održao izlaganje prijedloga svoje doktorske disertacije pod nazivom "Film and Social Development: Dynamics of Modernization, Artistic Production and Social Reception Within the Field of Film Industry During the SFRY Period". Kurs je održan u sklopu projekta "Javne politike i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora" u kojemu je Odjel za sociologiju partner. Na kursu su sudjelovali predavači/ce i doktorandi/ce iz Francuske, Norveške, Irske, Danske, Kanade, Švedske, Španjolske, Češke i Hrvatske. Više o kursu na poveznici, a više o projektu na poveznici.

Pročitaj više
Sudjelovanje na na poslijediplomskom kursu
Gostujuće predavanje: Mrežna analiza u (digitalnoj) povijesti umjetnosti (dr. sc. Sanja Sekelj)

Gostujuće predavanje: Mrežna analiza u (digitalnoj) povijesti umjetnosti (dr. sc. Sanja Sekelj)

U sklopu izbornog kolegija Mrežna analiza na dvopredmetnom diplomskom studiju sociologije, u srijedu 18. svibnja s početkom u 14:00 dr. sc. Sanja Sekelj (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb) održat će gostujuće predavanje pod naslovom: „Mrežna analiza u (digitalnoj) povijesti umjetnosti“.

Predavanje će se održati preko platforme Zoom, na sljedećoj poveznici.
 

Pročitaj više
Gostujuće predavanje: Mrežna analiza u (digitalnoj) povijesti umjetnosti (dr. sc. Sanja Sekelj)
Održana predavanja

Održana predavanja

Prof. dr. sc. Saša Božić održao je 9. svibnja predavanje "Being and Belonging in Transnational Social Spaces: The Role of (Social) Media", a doc. dr. sc. Krešimir Krolo održao predavanje ''Tastes, Values, and Algorithms: Understanding the Logical of Social Divisions in the Age of Platform Societies'' na međunarodnom poslijediplomskom tečaju Divided Societies: Myths and Media koji  se od 8.-15. svibnja održava u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Tečaj se održava 23. put u IUC Dubrovnik, a redovito okuplja znanstvenike, profesore i doktorske studente iz Europske unije, zemalja jugoistočne Europe, SAD-a i Kanade. Od 2010. godine prof. dr. sc. Saša Božić je organizacijski direktor međunarodnog tečaja Divided Societies.

Pročitaj više
Održana predavanja
Prijava projekata

Prijava projekata

Izv.prof.dr.sc. Karin Doolan sudjelovala je ispred Odjela za sociologiju u prijavi dvaju projekata na međunarodnim pozivima za projektno financiranje. 
Projekt „The Cartography of the Political Novel in Europe“ prijavljen je na natječaj Horizon-CL2-2022-Heritage-01. Koordinator predloženog projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a uz Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru na prijavi projekta sudjelovali su i Sveučilište u Cambridgeu, Sveučilište u Brightonu te Sveučilište Adama Mickiewiza u Poznanu. 
Projekt „Expanding the network of Inclusion, Diversity, Equity and Access (IDEA) practitioners in higher education through institutional capacity building“ prijavljen je na natječaj Erasmus + (KA2020-HED – Cooperation partnerships in higher education). Nositelj projekta je Erasmus Sveučilište u Rotterdamu, a uz Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru u prijavi su sudjelovali i Sveučilište u Ljubljani, University College Dublin te Sveučilište u Beogradu. 
 

Pročitaj više
Prijava projekata
Sudjelovanje na tematskoj raspravi

Sudjelovanje na tematskoj raspravi

U petak 29.4.2021. izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Jasna Račić, mag. soc. sudjelovale su na tematskoj raspravi “Ostvarivanje ravnopravnosti spolova – usklađivanje privatnog i poslovnog života” koju je u Osijeku organizirala Ženska udruga "IZVOR" u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.
Na raspravi su predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja provedenog u sklopu projekta "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene" s posebnim fokusom na kućanske poslove, brigu o djeci i plaćeni rad roditelja maloljetne djece.
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na tematskoj raspravi

Content