Odjel za sociologiju

Sudjelovanje na na poslijediplomskom kursu

Sudjelovanje  na na poslijediplomskom kursu

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Luka Antonina, mag. soc. su od 9. do 14. svibnja 2022. godine sudjelovali na poslijediplomskom kursu na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku pod nazivom "Platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora u Europskoj Uniji: Nove politike za nove dionike". Valerija Barada je, uz to šta je suvoditeljica kursa, održala izlaganje "Redefining Gendered Labour: Traits of Feminized Work", dok je Luka Antonina u doktorskoj sesiji održao izlaganje prijedloga svoje doktorske disertacije pod nazivom "Film and Social Development: Dynamics of Modernization, Artistic Production and Social Reception Within the Field of Film Industry During the SFRY Period". Kurs je održan u sklopu projekta "Javne politike i platformizacija kulturnog i audio-vizualnog sektora" u kojemu je Odjel za sociologiju partner. Na kursu su sudjelovali predavači/ce i doktorandi/ce iz Francuske, Norveške, Irske, Danske, Kanade, Švedske, Španjolske, Češke i Hrvatske. Više o kursu na poveznici, a više o projektu na poveznici.