Odjel za sociologiju

Sociološki forum

Na Odjelu za sociologiju 27.svibnja 2022. održat će se Sociološki forum: Metodološka radionica: istraživanja rada i roda II.
Na radionici će sudjelovati dr. sc. Teo Matković i Katarina Jaklin, mag. soc. s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te Jelena Ostojić, mag. soc. s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. S Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru će sudjelovati: izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, Sara Čović, mag. soc., doc. dr. sc. Sven Marcelić, Pavao Parunov, mag. soc.,  doc. dr. sc. Ivan Puzek, Jasna Račić, mag. soc., dr. sc. Marija Šarić, postdok. i doc. dr. sc. Željka Zdravković. S Katedre za sociologiju Pravnog fakulteta u Splitu će sudjelovati Blanka Čop, mag. soc. Na radionici će se raspravljati o recentnim istraživanjima rada i roda koje provode istraživački timovi sudionika/ca. Na radionici se očekuje sudjelovanje doktoranada/ica s doktorskog studija Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja. Radionica će se održavati uživo u zgradi Rektorata, a dio sudionika/ca će biti prisutan na daljinu preko aplikacije Zoom.

Content