Odjel za sociologiju
Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"

Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"

Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept" koji je uredio prof. dr. sc. Saša Božić, u znanstvenom časopisu Innovation: The European Journal of Social Science Research (IF=1,88, Q1).
 
U tematu se analizira upotreba termina i koncepta inovacije u različitim područjima znanosti te raspravlja temeljna definicija inovacije. Radovi potiču utemeljenje koncepta inovacije u uvjetima sve češćeg korištenja i primjene tog koncepta. 
 

Pročitaj više
Objavljen je temat "Grounding Innovation: Towards an Integrated Concept"
Međunarodna ljetna doktorska školu Odjela za sociologiju i ASEN-a

Međunarodna ljetna doktorska školu Odjela za sociologiju i ASEN-a

Od 6. do 11. lipnja na Sveučilištu u Zadru se održava međunarodna doktorska ljetna škola Nations and Nationalisms u organizaciji Odjela za sociologiju (prof. dr. sc. Saša Božić) i The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism – ASEN (prof. dr. sc. Jonathan Hearn, University of Edinburgh i prof. dr. sc. Siniša Malešević, University College Dublin). Na međunarodnoj doktorskoj školi sudjelovat će 20 poslijediplomskih studentica i studenata iz međunarodnih sveučilišta i 5 poslijediplomskih studentica i studenata iz Sveučilišta u Zadru, a predavat će 13 uglednih međunarodnih znanstvenika. Cilj doktorske škole je analizirati društvenu dinamiku nacija-država i nacionalizama kroz široki prostor i vrijeme te odgovoriti na sljedeća pitanja:
Zašto se nacionalizam dokazao kao moćna i trajna snaga u modernom dobu? Zašto se nacija-država etablirala kao središnji organizirajući oblik društvenog i političkog života u posljednjih dvjesto godina? Koju je ulogu igrala globalizacija u stvaranju povratne reakcije populističkih i nativističkih pokreta? Razlikuju li se suvremeni populistički i nativistički pokreti od svojih pandana iz 19. i 20. stoljeća?

Pročitaj više
Međunarodna ljetna doktorska školu Odjela za sociologiju i ASEN-a
Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad

Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad

U novom broju uglednog međunarodnog časopisa Communist and Post-Communist Studies (IF=1.062, Q2), temat pod naslovom "Class Dynamics from Socialism to Post-Socialism" uređuju izv. prof. dr. sc. Karin Doolan i doc. dr. sc. Dražen Cepić.
Pored uvodnog teksta, dr. sc. Karin Doolan i dr. sc. Dražen Cepić su u tematu objavili i znanstveni rad pod naslovom "Class Analysis as Systemic Critique: A Historical Case Study", u su-autorstvu s izv. prof. dr. sc. Danijelom Dolenec s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad nastali su u okviru projekta “Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“, koji se pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost, od 2016 do 2020. godine., proveo na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Poveznica na uvodni tekst „Introduction to the Special Issue on Class Dynamics from Socialism to Post-Socialism“:

Poveznica na znanstveni rad "Class Analysis as Systemic Critique: A Historical Case Study":

Poveznica na tematski broj

Pročitaj više
Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad
Sudjelovanje na 23. Danima psihologije

Sudjelovanje na 23. Danima psihologije

Mislav Škacan, mag. soc., i doc.dr.sc. Dražen Cepić su sudjelovali na 23. Danima psihologije održanima na Sveučilištu u Zadru od 26. do 28. svibnja 2022., kao su-autori konferencijskog priopćenja pod naslovom "Ribarstvo kao način života: kako žive ribari i ribolovci u Hrvatskoj?". 
U izlaganju održanom u okviru panela "Pomorstvo i ribarstvo - individualne, organizacijske, obiteljske i društvene odrednice", su predstavili preliminarne podatke iz anketnog istraživanja koje se među hrvatskim ribarima i ribolovcima provelo u okviru projekta „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“. Projekt se na Odjelu za sociologiju provodi pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost od 2021. do 2026. godine.
 

Pročitaj više
Sudjelovanje na 23. Danima psihologije

Content