Odjel za sociologiju
Odjel za sociologiju suorganizira izložbu "Jutros sam stala"

Odjel za sociologiju suorganizira izložbu "Jutros sam stala"

Od ponedjeljka, 28.3. do petka 8.4.2022. u prostoru Gradske knjižnice Zadar možete posjetiti izložbu "Jutros sam stala" kojoj je cilj osvještavanje javnosti o nesrazmjernom teretu neplaćenog kućanskog rada koji još uvijek dominantno obavljaju žene. Rezultati niza istraživanja, pokazuju da velika većina tog posla pada na leđa žena.

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru vodi znanstvenu dionicu projekta, gdje uz pregled literature i relevantnih europskih i hrvatskih javnih politika, provodi i ciklus fokusnih grupa i dubinskih intervjua, a izložbu je osmislila Mreža ''Četvrta smjena - nevidljivi rad'' u sklopu projekta "Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene" čija je nositeljica udruga B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran. Partneri na projektu su Grad Novska, Vukovarsko-srijemska županija, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga 'HERA' Križevci - Za zaštitu i promicanje ljudskih prava, Centar za građanske inicijative Poreč, Ženska udruga "IZVOR", Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Domine - organizacija za promicanje ženskih prava, Prostor rodne i medijske kulture K-Zona i Mreža mladih Hrvatske.
 
 

Pročitaj više
Odjel za sociologiju suorganizira izložbu "Jutros sam stala"
Okrugli stol - Hrvatsko društvo u vrijeme korona krize – godinu dana poslije

Okrugli stol - Hrvatsko društvo u vrijeme korona krize – godinu dana poslije

Pandemija nas je potaknula na razmišljanja o odnosu osobnih sloboda, odgovornosti prema drugima, o upravljanju i povjerenju koje imamo ili nemamo u institucije sustava, kao i o tome kakvo društvo u budućnosti želimo. 
Upravo iz tog razloga, a kako bi se analizirala prilagodba hrvatskog društva na situacije koje je prouzročila koronakriza, u ljeto 2020. godine započeo je projekt (Re)building society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC), financiran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. O rezultatima lognitudinalnog istraživanja fokusiranog na to kako izgleda proces oporavka hrvatskog društva od pandemije, tj. koji je utjecaj općeg zatvaranja na mentalno zdravlje raspravljat ćemo 1. travnja 2022. godine u 14 sati u predavaonici poslijediplomskih studija, zgrada Rektorata Sveučilišta u Zadru. 

 

Pročitaj više
Okrugli stol - Hrvatsko društvo u vrijeme korona krize – godinu dana poslije
Ciklus Javne sociologije

Ciklus Javne sociologije

U četvrtak, 31. ožujka 2022. s početkom u 18 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, dr. sc. Nikola Petrović održat će javno predavanje pod naslovom „Hrvatska ekonomija između europske periferije i poluperiferije: Geopolitički potresi i usponi i padovi velikih poduzeća“. 
U formi javne tribine i zajedničke diskusije bit će predstavljeni nalazi i glavni teorijski argumenti sociološke studije „Hrvatska ekonomija između europske periferije i poluperiferije: nalazi iz povijesti hrvatskih visokotehnoloških poduzeća“ dr. sc. Nikole Petrovića s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.
 

Pročitaj više
Ciklus Javne sociologije
Mr. sc. Mirko Petrić predstavio rezultate istraživanja projekta Invent

Mr. sc. Mirko Petrić predstavio rezultate istraživanja projekta Invent


Mr. sc. Mirko Petrić predstavio je rezultate istraživanja razumijevanja kulture „odozdo“ u predavanju „Kako se u Hrvatskoj shvaća kultura? Poruke kulturnoj politici“. Predavanje je održano u utorak 15. 3. 2022. unutar ciklusa „Sociološki razgovori“ splitske podružnice Hrvatskog sociološkog društva. Uz predstavnike/ce znanstvene zajednice u predavanju i raspravi su sudjelovale i stručne osobe iz sektora kulture te iz područja kulturnih politika. 
 
U izlaganju su predstavljeni rezultati hrvatske dionice eksploratornog istraživanja provedenog u okviru Horizon 2020 projekta „INVENT – Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu“, te njihovo značenje u kontekstu donošenja kulturnih politika. Predstavljeni rezultati usredotočeni su na shvaćanja kulture „odozdo“, odnosno, prikaz različitih ideja, razmišljanja i objašnjenja građana/ki Hrvatske kad je riječ o kulturi i o načinima na koje je kultura važna u njihovim životima. Pronađene su značajne generacijske razlike u shvaćanjima kulture, koje su kontekstualizirane u razdoblja kulturnih politika u Hrvatskoj od 1945. do danas. Istraživanje je ukazalo na važnost kulturnih politika – njihovih ciljeva, ideja i vokabulara za razumijevanje kulture među građanima/kama te na važnost povezivanja pristupa kulturi „odozdo“ i „odozgo“ u donošenju uključivih kulturnih politika.

 

 

Pročitaj više
Mr. sc. Mirko Petrić predstavio rezultate istraživanja projekta Invent
Održana radionica

Održana radionica


U okviru projekta Ranjivost i otpornost škola ususret i uslijed katastrofa, voditeljice izv.prof.dr.sc. Karin Doolan, održana je od 28.02.-1.03.2022. radionica na kojoj su sudjelovali članovi i članice projektnog tima. Na radionici se kritički razmatrao pojam organizacijske otpornosti te razrađivao metodološki pristup istraživanja koje će se provoditi u okviru projekta.  
Više o projektu 

Pročitaj više
Održana radionica
Javna sociologija - Od projekta do projekta: rad i zaposlenost u kulturnom sektoru

Javna sociologija - Od projekta do projekta: rad i zaposlenost u kulturnom sektoru

U četvrtak, 10. ožujka 2022.  s početkom u 18 sati, u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar bit će održana javna tribina i zajednička diskusija o nalazima i glavnim teorijskim te javno-političkim argumentima studije Od projekta do projekta: rad i zaposlenost u kulturnom sektoru.  
Ova recentno objavljena studija dr. sc. Jake Primorac analizira polje kulture iz perspektive rada i radnih uvjeta kulturnih proizvođača. Fokusirajući se na kulturnopolitički okvir te strukturu zaposlenja i karakteristike rada u sektoru, studija ukazuje na posljedice sve snažnije projektizacije kulturne proizvodnje: rast nesigurnosti i potplaćenost velikog broja kulturnih radnica i umjetnika.

Pročitaj više
Javna sociologija - Od projekta do projekta: rad i zaposlenost u kulturnom sektoru
Okrugli stol 'Digital Cultural Politics: From Policy to Practice and Back'

Okrugli stol 'Digital Cultural Politics: From Policy to Practice and Back'

U petak, 4. ožujka 2022., od 12.00 do 14.00 sati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Novi kampus) održat će se okrugli stol pod imenom 'Digital Cultural Politics: From Policy to Practice and Back'. 
Zbog svoje sveprisutnosti, online platforme sve više utječu na našu svakodnevicu. Neki teoretičari tako govore o usponu 'društva platformi'. Jesu li postojeće kulturne politike u mogućnosti utjecati na procese društvene i kulturne 'digitalizacije' u smjeru njihove demokratizacije? Na ovu temu, kao i o ostalim aktualnim pitanjima u kontekstu porasta ekonomskog i kulturnog značaja novih digitalnih platformi govorit će: izv. prof. dr. sc. Bjarki Valtysson, Sveučilište u Kopenhagenu, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Brkić, Goldsmiths, Sveučilište u Londonu, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru, dr. sc. Paško Bilić, Odjel za kulturu i komunikacije, IRMO 
Moderatorica: dr. sc. Jaka Primorac, Odjel za kulturu i komunikacije, IRMO.
Ispred Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru uvodnu riječ održat će pročelnica izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, a ispred Podružnice Zadar HSD-a, dr. sc. Marija Šarić.
Registrirajte se za dolazak na poveznici
 

Pročitaj više
Okrugli stol 'Digital Cultural Politics: From Policy to Practice and Back'

Content