Odjel za sociologiju
Gostujuće predavanje - otvorena i/ili zatvorena Europa

Gostujuće predavanje - otvorena i/ili zatvorena Europa

Nick Thorpe, novinar BBC-a i autor dokumentarnih filmova, održat će u srijedu, 4. 3. 2020. u 13 sati u učionici 203, zgrada Sveučilišta na rivi, javno predavanje pod nazivom "Open Europe or Fortress Europe".

Gostovanje N. Thorpea se odvija u suorganizaciji Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, udruge Mi iz Splita te UNHCR-a. Predavanje je dio nastave iz kolegija "Sociologija migracija" na Odjelu za sociologiju, ali je otvoreno za svu akademsku i širu javnost. Pozivamo kolegice i kolege, građane i građanke Zadra da poslušaju ovo zanimljivo predavanje o migracijskim tijekovima i politikama u Europi.

Izvor fotografije https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Thorpe

Pročitaj više
Gostujuće predavanje - otvorena i/ili zatvorena Europa
OTKAZANO - predavanje se otkazuje zbog bolesti predavačice - novi termin bit će objavljen naknadno/Poziv na predavanje - Poučavanje rodnostudijskih tema kroz društveno korisno učenje

OTKAZANO - predavanje se otkazuje zbog bolesti predavačice - novi termin bit će objavljen naknadno/Poziv na predavanje - Poučavanje rodnostudijskih tema kroz društveno korisno učenje

U organizaciji Odjela za sociologiju i Hrvatskog sociološkog društva - podružnice Zadar, u utorak, 3. 3. 2020. s početkom u 17 sati u učionici 121 u zgradi Sveučilišta u Zadru na rivi, održat će se predavanje pod nazivom "Poučavanje rodnostudijskih tema kroz društveno korisno učenje". Predavanje će održati Brigita Miloš (Odsjek za kulturalne studije Rijeka, CŽS FFRi), Iva Davorija (PaRiter) i Ana Ajduković (LORI).

Radi se o predavanju unutar europskog projekta „Humano obrazovanje - odgovorno društvo“  (Hood), kojega su zajedno pokrenuli Centar za  ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge LORI, PaRiter i SOS Rijeka, s ciljem unapređenja znanja i vještina studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava. Predavanja će dotaknuti organizacijska, sadržajna i načelna pitanja koja su se otvarala i dijelom riješila u procesu uspostavljanja kolegija rodnostudijske tematike koji se odvija metodom društveno korisnoga učenja.

Naglasak predavanja bit će na kvalitetno ostvarenoj suradnji visokoškolske institucije i udruga civilnog društva te na analizi prvih dobivenih rezultata procesa evaluacije kolegija od strane neovisnih stručnjaka.

Pročitaj više
OTKAZANO - predavanje se otkazuje zbog bolesti predavačice - novi termin bit će objavljen naknadno/Poziv na predavanje - Poučavanje rodnostudijskih tema kroz društveno korisno učenje
Obzor 2020. projekt INVENT

Obzor 2020. projekt INVENT

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je na sastanku Upravnog odbora projekta „Europski popis društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu (INVENT)“, financiranoga iz sredstava okvirnog programa za znanost EU Obzor 2020.

Sastanak, na kojem su koordinirane projektne aktivnosti prve godine projekta održan je 20. i 21. veljače 2020. na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu.

Pročitaj više
Obzor 2020. projekt INVENT
Nova EU agenda za kulturu

Nova EU agenda za kulturu

Nova EU agenda za kulturu

Mr. sc. Mirko Petrić održao je uvodno predavanje u radionicu „Potrebe i mogućnosti razvoja prostorne infrastrukture za društveno-kulturne centre“, koja je održana 19. veljače 2020. u Beton-kinu Doma mladih u Splitu, u organizaciji Saveza udruga Klubtura.

U predavanju, s naslovom „Nova EU agenda za kulturu i lokalne kulturne politike“, mr. sc. Mirko Petrić obrazložio je „društveni zaokret“ EU u pristupu kulturi i mogućnosti financiranja na razini lokalnih kulturnih politika koje takav zaokret otvara.

U izlaganju je također predstavljen projekt „Europski popis društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu (INVENT)“, koji financira Europska komisija u okviru programa Obzor 2020., a u kojem s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru sudjeluju mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković.

Predavanje i radionica koja je uslijedila provedeni su kao dio projekta „DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara“, u partnerstvu sa Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade Pogon, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa iz Karlovca, Platformom Doma mladih Split, Art radionicom Lazareti iz Dubrovnika, Savezom udruga Molekula iz Rijeke te Savezom udruga Rojca iz Pule.

Radionica je sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda.  

Fotografije: Tina Ljubenkov

Pročitaj više
Nova EU agenda za kulturu
Tvoj, moj, naš Jadran

Tvoj, moj, naš Jadran

Mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Sven Marcelić izlagali su na 15. „interdisciplinarnom tematskom festivalu“ Moje, tvoje, naše 2020., koji je u prostoru riječke Filodrammatice organizirala udruga „Drugo more“.

U okviru bloka s naslovom „Društvene transformacije jadranske regije“, mr. sc. Mirko Petrić 14. veljače 2020. održao je izlaganje na temu „Pusta zemlja? Globalna dimenzija društvenih procesa u jadranskoj regiji“. Doc. dr. sc. Sven Marcelić je, pak, u okviru bloka „Jadran i turizam“ 15. veljače 2020. održao izlaganje s naslovom „Privatni smještaj preko internetskih platformi“.

Više o programu festivala i izlaganjima možete naći ovdje.

 

Pročitaj više
Tvoj, moj, naš Jadran

Content