Odjel za sociologiju
Objavljen članak u časopisu Cultural sociology

Objavljen članak u časopisu Cultural sociology

Doc. dr. sc. Sven Marcelić, izv. prof. dr. sc. Željka Tonković i doc. dr. sc. Krešimir Krolo objavili su članak „Banal Cosmopolitanism? Values and Cultural Repertoires of Youth in Adriatic Croatia“ u časopisu Cultural sociology Britanskog sociološkog društva. 
Tema članka je odnos vrijednosti i kulturnog ukusa i praksi, a predstavljena su tri tipa vrijednosno-kulturnih orijentacija: moderni, prijelazni i tradicionalni. Pokazuje se da su moderne vrijednosti bolje povezane sa stranim kulturnim sadržajima i legitimiziranom kulturom, dok su tradicionalne vrijednosti povezane s domaćom kulturom i tradicijskim kulturnim sadržajima.
Članak je dostupan na poveznici 

Pročitaj više
Objavljen članak u časopisu Cultural sociology
Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je 25. listopada 2021. u online evaluaciji u srednjem razdoblju (mid-term review) Obzor 2020 projekta INVENT (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika). U svojstvu suvoditelja Radnog paketa 7 (WP7), s naslovom „Dekodiranje kulture: stvaranje inkluzivnih kulturnih politika“, govorio je o tome kako dosadašnja postignuća na projektu stvaraju osnovu za aktivnosti unutar ovog sintetskog radnog paketa.
U završnoj fazi projekta (od 25 do 42 mjeseca), u okviru Radnog paketa 7 provest će se, naime, 27 studija slučaja inkluzivnih kulturnih politika, prirediti studija sa znanstvenim rezultatima projekta, priručnik za formuliranje javnih politika te internetski dostupni rječnik središnjih pojmova. Mr. sc. Mirko Petrić govorio je o planiranim procedurama koordinacije dijela aktivnosti drugih radnih paketa u svrhu proizvodnje zacrtanih isporuka, te smjestio dosadašnje rezultate projekta u širi kontekst polja aktualnih kulturnih politika.
Aktivnosti radnih paketa 1 („Koordinacija, monitoring i evaluacija“), 8 („Komunikacija, diseminacija i upotreba projektnih rezultata“) te 9 („Etika, privatnost i upotreba podataka“) predstavila je koordinatorica projekta prof. dr. Susanne Janssen (Erasmusovo sveučilište u Rotterdamu). Izv. prof. dr. Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske kulturne studije jugoistočne Europe) predstavio je aktivnosti Radnog paketa 2 („Analiza literature i prikupljanje empirijskih podataka“), a prof. dr. Semi Purhonen (Sveučilište u Tampereu) aktivnosti Radnog paketa 3 („Mapiranje različitosti“). Prof. dr. Tally Katz-Gerro (Sveučilište u Haifi) izlagala je o Radnom paketu 4 („Globalizirajuće europske kulture“), prof. dr. Nete Nørgaard Kristensen (Sveučilište u Kopenhagenu) o Radnom paketu 5 („Kultura je digitalna/bezgranična“), a prof. dr. Jordi López (Autonomno sveučilište u Barceloni) o Radnom paketu 6 (“Nejednake kulturne prilike“).
Evaluacijski sastanak sazvala je Izvršna agencija za europska znanstvena istraživanja Europske komisije, vodila ga je projektna koordinatorica Giuliana Sicolo, a projektne aktivnosti evaluirali su dr. Péter Krasztev i međunarodna konzultantica za kulturna i umjetnička prava Mary Ann DeVlieg. U završnom obraćanju, evaluatori su izrazili veliko zadovoljstvo projektnim aktivnostima i postignućima, te najavili pozitivno izvješće, koje projektu osigurava nastavak financiranja u drugoj fazi (od 22. do 42. 

Više o Obzor 2020 projektu Invent možete doznati ovdje.

Službene podatke o projektu na stranici Europske komisije možete konzultirati ovdje

Pročitaj više
Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent
Turizam i društvene vrijednosti kulture

Turizam i društvene vrijednosti kulture

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 21. listopada 2021. izlaganje na temu „Turizam i društvene vrijednosti kulture“. Izlaganje je održano u okviru panela koji su povodom Svjetskog dana turizma organizirali Katedra za turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Splitu te Living Lab Split Obzor 2020 projekta SmartCulTour.
U okviru panela, prof. dr. sc. Lidija Petrić i asistent Zvonimir Kuliš predstavili su središnju istraživačku perspektivu i odabrane rezultate  SmartCulTour projekta, čija je tema razvoj održivog kulturnog turizma u Europi. U središtu izlaganja mr. sc. Mirka Petrić  bili su kulturni resursi, promatrani s motrišta njihova doprinosa razvoju društva, a Goran Rihelj, osnivač portala HrTurizam, govorio je o razvoju turizma u manje razvijenijim područjima RH.  
Moderator skupa bio je doc. dr. sc. Ante Mandić, a online panel je pratilo ukupno 95 sudionika/ca. 
Izlaganjima je ostvarena suradnja Obzor 2020 projekata SmartCulTour i Invent. 

Više o projektu SmartCulTour (Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions) možete doznati na poveznici.

Više o projektu Invent (European Inventory of Societal Values of Culture as Basis for Inclusive Cultural Policies) možete doznati na poveznici.

 

Pročitaj više
Turizam i društvene vrijednosti kulture
Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu

Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu

Izv. prof. dr. sc. Karin Doolan sudjelovala je na okruglom stolu o utjecaju obrazovnih istraživanja na obrazovne politike u hrvatskom kontekstu. Okrugli stol je održan 28. rujna 2021. u Novinarskom domu u Zagrebu povodom 20. obljetnice osnutka Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. U raspravi koju je moderirala dr. sc. Iris Marušić iz CIRO-a sudjelovale su Lana Jurko, prof. (Mreža centara za obrazovne politike), izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti) te Ana Dasović (24sata). Više o događaju možete pročitati ovdje.

Pročitaj više
Sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Karin Doolan na okruglom stolu

Content