Odjel za sociologiju

Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Pozitivno evaluirana prva faza Obzor 2020 projekt Invent

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je 25. listopada 2021. u online evaluaciji u srednjem razdoblju (mid-term review) Obzor 2020 projekta INVENT (Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika). U svojstvu suvoditelja Radnog paketa 7 (WP7), s naslovom „Dekodiranje kulture: stvaranje inkluzivnih kulturnih politika“, govorio je o tome kako dosadašnja postignuća na projektu stvaraju osnovu za aktivnosti unutar ovog sintetskog radnog paketa.
U završnoj fazi projekta (od 25 do 42 mjeseca), u okviru Radnog paketa 7 provest će se, naime, 27 studija slučaja inkluzivnih kulturnih politika, prirediti studija sa znanstvenim rezultatima projekta, priručnik za formuliranje javnih politika te internetski dostupni rječnik središnjih pojmova. Mr. sc. Mirko Petrić govorio je o planiranim procedurama koordinacije dijela aktivnosti drugih radnih paketa u svrhu proizvodnje zacrtanih isporuka, te smjestio dosadašnje rezultate projekta u širi kontekst polja aktualnih kulturnih politika.
Aktivnosti radnih paketa 1 („Koordinacija, monitoring i evaluacija“), 8 („Komunikacija, diseminacija i upotreba projektnih rezultata“) te 9 („Etika, privatnost i upotreba podataka“) predstavila je koordinatorica projekta prof. dr. Susanne Janssen (Erasmusovo sveučilište u Rotterdamu). Izv. prof. dr. Predrag Cvetičanin (Centar za empirijske kulturne studije jugoistočne Europe) predstavio je aktivnosti Radnog paketa 2 („Analiza literature i prikupljanje empirijskih podataka“), a prof. dr. Semi Purhonen (Sveučilište u Tampereu) aktivnosti Radnog paketa 3 („Mapiranje različitosti“). Prof. dr. Tally Katz-Gerro (Sveučilište u Haifi) izlagala je o Radnom paketu 4 („Globalizirajuće europske kulture“), prof. dr. Nete Nørgaard Kristensen (Sveučilište u Kopenhagenu) o Radnom paketu 5 („Kultura je digitalna/bezgranična“), a prof. dr. Jordi López (Autonomno sveučilište u Barceloni) o Radnom paketu 6 (“Nejednake kulturne prilike“).
Evaluacijski sastanak sazvala je Izvršna agencija za europska znanstvena istraživanja Europske komisije, vodila ga je projektna koordinatorica Giuliana Sicolo, a projektne aktivnosti evaluirali su dr. Péter Krasztev i međunarodna konzultantica za kulturna i umjetnička prava Mary Ann DeVlieg. U završnom obraćanju, evaluatori su izrazili veliko zadovoljstvo projektnim aktivnostima i postignućima, te najavili pozitivno izvješće, koje projektu osigurava nastavak financiranja u drugoj fazi (od 22. do 42. 

Više o Obzor 2020 projektu Invent možete doznati ovdje.

Službene podatke o projektu na stranici Europske komisije možete konzultirati ovdje

      

Content