Department of Sociology

dr. sc. Marija Šarić, asistentica


dr. sc. Marija Šarić
poslijedoktorandica

univ. bacc. soc./univ. bacc. philol. angl., 2009, Sveučilište u Zadru
mag. soc./mag. educ. philol. angl., 2011, Sveučilište u Zadru
dr. sc., 2021, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Teramu, Italija

Kontakt:
Odjel za sociologiju
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
23000 Zadar
tel. 385(0) (0)23 200-681

CV in English

msaric1@unizd.hr

Marija Šarić je poslijedoktorandica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Na Sveučilištu započinje svoje visokoškolsko obrazovanje te ga završava 2021. godine obranom doktorske disertacije na Međunarodnom združenom doktorskom studiju Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja. Temom disertacije, Međunarodne kružne radne migracije: iskustva žena iz Slavonije, usmjerava se prema kvalitativnoj metodologiji istraživanja, sociologiji rada, roda i migracija kao područjima znanstvenog interesa. U nastavi sudjeluje u izvedbi kvalitativnih metodoloških kolegija i teorijskog kolegija o izgradnji teorije u sociologiji, u kojima posebno njeguje razvoj sociološke imaginacije te prostora za kritičko promišljanje i otvorenu raspravu.


Popis radova

Odabrani projekti: 
2020.-2023. Suradnica na projektu „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske – prostori promjene“ u okviru poziva Europskog socijalnog fonda: „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. 

Stručne dužnosti: 
ECTS koordinatorica na Odjelu za sociologiju
Predstavnica asistenata/ica i poslijedoktoranada/ica u Stručnom vijeću Odjela za sociologiju
Članica povjerenstva za rješavanje studentskih zamolbi na Odjelu za sociologiju
Članica Hrvatskog sociološkog društva (HSD) i voditeljica podružnice Zadar (HSD-Zd)