Department of Sociology

Završni sastanak projekta platEU i javno predavanje D. Nieborga „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“

Završni sastanak projekta platEU i javno predavanje D. Nieborga „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“

17. listopada 2022. godine, održan je završni sastanak dvogodišnjeg Jean Monnet projekta „Javne politike Europske unije i platformizacija kulturnog i audiovizualnog sektora / platEU“ u organizaciji Instituta za međunarodne odnose, a na kojem je partner bio i Odjel za sociologiju. Na ovom sastanku su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Valerija Barada i Luka Antonina, mag. soc.
Završni sastanak se odvio u dva dijela. U sklopu prvog djela predstavljene su sveukupne projektne aktivnosti i konačni rezultati projekta; dok je u sklopu drugog dijela sastanka zainteresirana javnost mogla poslušati predavanje Davida Nieborga sa Sveučilišta u Torontu, pod nazivom „Sljedeći koraci u kulturi, platformama i regulaciji“. Predavanje je organizirano u suradnji s Akademijom dramskih umjetnosti (ADU) u Zagrebu.
Više o predavanju pročitajte u prikazu kolege Luke Antonine.

        

Content