Odjel za sociologiju

„Vic o plavuši – stereotipi u kojima živimo“

Studenti i studentice druge godine prediplomskog studija su 16. svibnja 2014., u okviru kolegija Sociologija etničkih odnosa i manjina i Multietnička društva, posjetili/e izložbu „Vic o plavuši – stereotipi u kojima živimo“ u Etnografskom muzeju u Zagrebu i Islamski centar u Zagrebu.

 

Content