Odjel za sociologiju

Urbanistička početnica

Urbanistička početnica

Mr. sc. Mirko Petrić održao je 19. travnja 2013. predavanje „Urbane kulturne politike u turističkom gradu“ u Art radionici Lazareti u Dubrovniku. Predavanje je održano u okviru projekta Urbanistička početnica,  koji se definira kao novi tip otvorenoga edukacijskog modela u organizaciji udruga civilnog društva, a namijenjen je prvenstveno učenicima srednjih škola i široj javnosti. Uz financiranje programa Kultura nova, dubrovačko predavanje organizirale su udruga Platforma 9,81 i Art radionica Lazareti.

Content