Department of Sociology

Sudjelovanje u radu ekspertne grupe

Sudjelovanje u radu ekspertne grupe

Doc. dr. sc. Dražen Cepić je od 7. do 11. studenog 2022. sudjelovao u radu ekspertne radne grupe Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF) Europske komisije. Petodnevni sastanak je bio održan na temu “Social data in EU fisheries”, pri čemu je ekspertna grupa raspravljala o različitim dimenzijama prikupljanja podataka o ribarstvu na razini zemalja članica EU, kao što su integracija društvenih i ekonomskih aspekata odnosno daljnji razvoj socijalnih indikatora u godišnjim i višegodišnjim izvještajima. Rad uložen u razvoj istraživačkih instrumenata u okviru HRZZ projekta “Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima” na ovaj način informira prikupljanje podataka u europskom ribarstvu. 

Content