Department of Sociology

Sudjelovanje na konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

Od 11. do 14. rujna 2023. se u gradu Bilbao u Španjolskoj odvila godišnja konferencija International Council for the Exploration of the Sea (ICES) . Na kongresu su sudjelovali Mislav Škacan i Dražen Cepić s Odjela za sociologiju koji su u suautorstvu s Brankom Ančićem s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu izradili poster priopćenje „Local Ecological Knowledge of SSF fishers in Croatia: socioeconomic factors, support for sustainable management tools, and long-term career prospects“, na osnovi podataka dobivenih kroz HRZZ projekt „Održivo ribarstvo: društveni odnosi, identitet i zajedničko upravljanje jadranskim ribolovnim resursima“.