Odjel za sociologiju

Sudjelovanje na konferenciji

Sudjelovanje na konferenciji

Izv. prof. dr. sc. Željka Tonković, u suautorstvu s Tajana Jaklenec, dipl. Ing. arh. (Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), održala je izlaganje „Ways of shaping the discourse: a socio-semantic analysis of the Arhitektura magazine (1931-1934)“ na međunarodnoj konferenciji Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies, IV International Conference (Zagreb, 3-4. 10.2022.). Konferenciju su organizirali Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Sveučilišni računski centar SRCE, Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani, DARIAH-HR te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.
Program konferencije i knjiga sažetaka dostupni su preko sljedeće poveznice