Odjel za sociologiju

Studijsko putovanje - London

Studijsko putovanje - London

Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada bila je na studijskom putovanju od 4. do 8. listopada 2022. godine u Londonu u organizaciji Udruge Domine, zajedno s predstavnicama SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava i CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Tijekom boravka, susrela se s predstavnicom Sigrid Rausing Trusta, predstavnicama Women's Budget Group i njihovom direktoricom Janet Veitch te s profesoricom Liz Kelly s London Metropolitan University, na čijem je predavanju i sudjelovala. U sklopu tih predavanja, dodatno je slušala predavanje Marai Larasi, dugogodišnje feministkinje i aktivistkinje na području ženskih ljudskih prava. Posjet je organiziran kao dio projekta „The cost of violence against women - methodology and tools for prevention and combating“ koji financira British Embassy Zagreb.