Odjel za sociologiju

Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad

Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad

U novom broju uglednog međunarodnog časopisa Communist and Post-Communist Studies (IF=1.062, Q2), temat pod naslovom "Class Dynamics from Socialism to Post-Socialism" uređuju izv. prof. dr. sc. Karin Doolan i doc. dr. sc. Dražen Cepić.
Pored uvodnog teksta, dr. sc. Karin Doolan i dr. sc. Dražen Cepić su u tematu objavili i znanstveni rad pod naslovom "Class Analysis as Systemic Critique: A Historical Case Study", u su-autorstvu s izv. prof. dr. sc. Danijelom Dolenec s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Rad na uređivanju tematskog broja te znanstveni rad nastali su u okviru projekta “Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti“, koji se pod financiranjem Hrvatske zaklade za znanost, od 2016 do 2020. godine., proveo na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Poveznica na uvodni tekst „Introduction to the Special Issue on Class Dynamics from Socialism to Post-Socialism“:

Poveznica na znanstveni rad "Class Analysis as Systemic Critique: A Historical Case Study":

Poveznica na tematski broj

Content