Odjel za sociologiju

"Mediteranski otoci: status, izazovi, perspektive"

"Mediteranski otoci: status, izazovi, perspektive"

Doc. dr. sc. Valerija Barada, dr. sc. Sven Marcelić i dr. sc. Željka Zdravković sudjelovali na multidisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji "Mediteranski otoci: status, izazovi, perspektive", u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Veleučilišta VERN, koja se održavala od 21. do 24. rujna 2016. godine na Visu. Na konferenciji su prezentirali rad pod nazivom "Quality of life as potential for development: Youth on Dalmatian islands". Više na: http://www.mic-vis.eu/

 

Content