Odjel za sociologiju

Povjerenstvo za izradu nacrta

Prof. dr. sc Inga Tomić-Koludrović i mr. sc. Mirko Petrić imenovani su 21. veljače 2012. u Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače. Mr. sc. Mirko Petrić imenovan je za voditelja radne skupine „Društveni procesi i kulturne politike“.

Content