Odjel za sociologiju

Popular University and Social Movements

Popular University and Social Movements

Na poziv organizatora  Centro de Estudos Sociais (CES), Universidade de Coimbra, Portugal i   El Taller International, Indija/Tunis  prof. dr.sc.  Biljana Kašić sudjelovala je  u radu seminara “Popular University and Social Movements” koji se održavao u Tunisu 24. i 25. ožujka 2013. godine. Isto tako,  zajedno s  nekoliko sudionika/ca seminara predstavila je knjigu  Asking, We Walk: South As New Political Imaginary (ur. Corinne Kumar) promocija koje se održala u Medini/Tunis  28. ožujka  2013. godine.

Content